ארתור בארה – פולין

ישראל בר-און [ תעוד וצילום אירועי בילגוראיי ] – ישראל

חברי ארגון יוצאי בילגוראיי ששלחו תמונות בני משפחותיהם – ישראל

פרופ' מוניקה אדמצ'ק גרבובסקי – פולין

 

 

 

 

 

 


להערות, או השלמת מידע ותיעוד: ישראל בר-און  For comments and completions Contact Israel Bar-On

טלפונים:  Phone: 972-3-5718244 972-3-7316052

נייד: 972-52-3198822 Mobile:

דואר אלקטרוני: baron-i@zahav.net.il  E-mail

כתובת: תל-גנים, רחוב יוסף צבי 21 רמת-גן  5231229  Tel-Ganim 21, Josef Zvi Street Ramat Gan Israel