ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
ה

 

 

שמות

נספים

313

האדאק יצחק לייבל, אשתו, אחותו וילדיהם

5

314

האן מאזור החולות [זאמד] אשתו וילדים

4

315

האן מנדל, אשתו וילדים

4

316

האן משה, אשתו איטה, בנותינם יהודית ופעסל ובניהם מאיר בר,שמעון צבי,אריה לייב

7

317

הוברמן זלאטי אסתר

1

318

הוברמן יעקב, אשתו יהודית וילד

3

319

הוברמן משה אליהו, אשתו ברכה ו 8 ילדים

10

320

הוברמן רחל לאה וילד

2

321

הודיס חנה וילד

2

322

הודיס מאטל, אשתו לאלי ובתם אלקה

3

323

הודיס מאיר ואשתו

2

324

הודיס מרדכי וליאה, אלקה, הניק, הלינקה, קינה.

6

325

הודיס משה ואשתו מירל

2

326

הוכמן אברהם, אשתו דבורה ו 2 ילדים

4

327

הוכמן אלטר, אשתו ו 2 ילדים

4

328

הוכמן אליהו, אשתו רבקה וילדיהם: שלום, יעקב וחוה

5

329

הוכמן אלכסנדר ו 2 ילדים

3

330

הוכמן בלימה, אשת בעהי ו 2 ילדים

3

331

הוכמן ברכה ו 5 ילדים

6

332

הוכמן חיים, אשתו ריקל ו 2 ילדים

4

333

הוכמן חנה ו 2 ילדים

3

334

הוכמן חנוך, אשתו ו 5 ילדים

7

335

הוכמן יוסף, אשתו שרה ו 3 ילדים

5

336

הוכמן יחזקאל, אשתו ו 2 ילדים

4

337

הוכמן לייבקה, אשתו פייגה ו 3 ילדים

5

338

הוכמן מוטל, אשתו וילדים

4

339

הוכמן רחל ו 2 ילדים

3

340

הוכמן שאול ואשתו

2

341

הוכמן, אשת סוחר העצים [נכדו של משה יוקלס]

1

342

הוכמן, בתו של שלום, וילדים

3

343

הוכנר חיים, אשתו ו ילדים

4

344

הוכנר יעקב, אשתו מלכה ו 2 ילדים

4

345

הוניג בעריש, אשתו ו 2 ילדים

4

346

הוניגבוים נטע ואשתו ציפה

2

347

הוניגבוים פעללע וילד

1

348

הוניגבוים שלום

1

349

הוניגמן פולה ורישה [וורמן]

2

350

הוניגספלד יששכר וליבה, מרדכי ומשפחתו. אליעזר ומשפחתו

8

351

הוניגספלד שבתאי שפסל אשתו רחל, וילדיהם שרה ומשפחתה, מרדכי-יצחק בעריש

7

352

הוניגספלד שרה, בעלה וילדים

4

353

הוף הרש, אשתו הינדה ו 2 ילדים

4

354

הוף יהושע ואשתו גולדה

2

355

הוף משה, אשתו טובהוילד

3

356

הוף רבקה, בעלה וילדים

4

357

הוף שרה

1

358

הורביץ [חתנו של אנשל שור] אשתו ניסל וילד

3

359

הורביץ ברוך ואשתו ניסל

2

360

הורביץ מענדל, אשתו אסתר ו 4 ילדים

6

361

הורביץ, אשת חיים יוסף וילדים

3

362

הורנדרכסלר פאלי מלכה ובעלה משה ושבעת ילדיהם.

10

363

הורנפלד בילה'צי ו 2 ילדים

3

364

הורנפלד חיה

1

365

הורנרכסלר אשתו של דוד

1

366

הירז אליהו ואשתו מרים

2

367

הירז יצחק, אשתו הדסה ו 4 ילדים

6

368

הירשמן , אשת באנאך וילדים

3

369

הירשמן בירך ואשתו פריידל

2

370

הירשמן ברוך ומשפחתו

3

371

הירשנהורן איטש ואשתו בינה

2

372

הירשנהורן חיים מרדכי, אשתו שרה ו 3 ילדים

5

373

הירשנהורן יוסף הערש, אשתו ו 2 ילדים

4

374

הירשנהורן ישראל, אשתו ו 2 ילדים

4

375

הירשנהורן נתן, אשתו מינדל ו 3 ילדים

5

376

הלפרן בילה ו 2 ילדים

3

377

הלפרן מענדל

1

378

המר יעקב, אשתו מירל ו 2 ילדים

4

379

הערש יאסקי מאלער וילדים

3

380

הערש מאלער אשתו אלקה וילדים

4

381

הרבנית רוקח בת-שבע וילד

2

382

הרמן אברהם ואשתו דבורה

2

383

הרמן הערש יחזקאל, אשתו גיטל ו 2 ילדים

4

384

הרמן חיים ואשתו חנה

2

385

הרמן יחזקאל, אשתו וילדים

4

386

הרמן מאטל ב"ר איציק הרש

1

387

הרמן מאטל, אשתו ו 5 ילדים

7

388

הרמן צבי, אשתו רבקה ו 2 ילדים

4

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת