ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
ו

 

 

שמות

נספים

389

ובר מאיר, אשתו צביה ו 2 ילדים

4

390

וגנר חנהלה ובעלה, בנם, אשתו וילד

5

391

וגנר נחום, אשתו טעמע ו 3 ילדים

5

392

וגשול אפרים, אשתו שרה ו 2 ילדים

4

393

וגשול חיה לאה

1

394

וגשול רבקה ו 2 ילדים

3

395

וגשול שמעון, אשתו רבקה וילד

1

396

וואסערטרעגער איצ'ה, אשתו הודס וילדים

4

397

וויאטש יחזקאל והענע

2

398

וולך שמואל וחלק ממשפחתו

3

399

וולף פערל יעקב ו 3 ילדים

4

400

ווקסמן הערש, אשתו אסתר, איטה ומשפחתה, יוסף ומשפחתו 3 ילדים

10

401

וורמן גיטל

1

402

וורמן טוביה אטשיוילד

2

403

וורמן יוסף

1

404

וידרפלץ גדליהו ומלכה, שרה, יצחק, חנה, אלי ולעמל.

7

405

וידרפלץ גדליהו, אשתו מלכה ו 4 ילדים

6

406

ויזנבלוט שרה ו 6 ילדים

7

407

ויזנבליט פישל ואסתר, רישל ומשפחתה, יצחק ומשפחתו, סבתא שרה.

9

408

ויימן איצ'ה קיווע, אשתו וילדים

4

409

וינברג  פרידה, בתה גולדה ובעלה וילדיהם: משה, פיני וגיננדל

6

410

וינברג אהרן, אשתו לאה

2

411

וינברג זאב, אשתו ליבה ו 3 ילדים

5

412

וינברג חנטשה ושני ילדים

3

413

וינברג ישראל חיים וחנה, מרים, אברהם-יחזקאל, אהרן ולאה.

6

414

וינברג משה ואשתו מרים

2

415

וינברג משה, אשתו באשי ו 3 ילדים

5

416

וינברג פנחס ואשתו

2

417

וינברג פרידה, גולדה ומשפחתה, משה ומשפחתו, פנחס ומשפחתו, גיננדל.

11

418

וינברגר פרידה ו 3 ילדים

4

419

וינטראוב יהושע מלה, משה-אביגדור, מניה יהושע סימה ושינדל.

7

420

וינטרויב וואלף אשתו בלימה וילד

3

421

וינטרויב זעליג, אשתו זלדה ו 2 ילדים

4

422

וינטרויב יוצי ו 7 ילדיו

8

423

וינמן יצחק, אשתו  ו 3 ילדים

5

424

וינמן יצחק, אשתו פייגה ו 3 ילדים

5

425

וינמן עקיבא ואשתו טעמע

2

426

ויס יואל, אשתו רבקה ו 5 ילדים

7

427

ויסמן דבורה אשת נתן

1

428

ויסמן הינדעלע

1

429

ויסמן וואלף ואשתו

2

430

ויסמן יהודה, אשתו חיהוילד

3

431

ויסמן יהושע ואשתו

2

432

ויסמן יוסף, אשתו הענע ו 2 ילדים

4

433

ויסמן מנדל ופעשע ובנותיהם: ביילה, אסתר וחנטשע

5

434

ויסמן צבי, אשתו פייגה ו 3 ילדים

5

435

ויסמן קיווע, אשתו וילדים

4

436

ויסמן רויזל

1

437

ויסמן שמואל וזלדה ובנם משה נפתלי

3

438

ויסר הערשקע, אשתווילד

3

439

ויסר שרה ו 2 ילדים

3

440

ולפיש לייבל, אשתו ו 4 ילדים

6

441

ולץ יצחק, אשתו באשי ו 5 ילדים

7

442

ולץ משה אהרן, אשתו דינה ו 3 ילדים

5

443

וקס יוסף הערש, אשתו מלכה פערל ו 2 ילדים

4

444

וקסבוים משה, אשתו וילדים

4

445

וקסבוים רחל ובעלה

2

446

וקסליכט חנה ו 2 ילדים

3

447

וקסליכט יהודה ואשתו

2

448

וקסליכט יוסף, אשתו ו 2 ילדים

4

449

וקסליכט מרדכי, אשתו וילדים

4

450

וקסליכט סנדר, אשתו וילדים

4

451

וקסליכט שלום-בער, אשתו רחל ו 3 ילדים

5

452

וקסנפלד סנדר, אשתו מאלי ו 2 ילדים

4

453

ורמוט אליעזר, אשתו גולדה ו 2 ילדים

4

454

ורמוט חוה ו 2 ילדים

3

455

ורמוט שבח, אשתו חנה וילד

3

456

ורשביאק [מבית] גיילה, בעלה מנדל ובנותיהם: שרה ודבורה.

4

457

ורשביאק [מבית] יוכבד, בעלה יעקב וילדיהם: שרה ושמעון.

4

458

ורשביאק לייבל, אשתו אתקה ובנם שמעון

3

459

ורשביאק שייע (יהושוע), אשתו וילדיהם: שרה, שמעון, יצחק ודבורה.

6

460

ורשביאק,יצחק-מאיר  אשתו מרים-ליבה וילדיהם: שרה, שמעון ושלום

5

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת