ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
א

 

 

שמות

נספים

1

אדוואקאט בעק ואשתו

2

2

אדלר הענע  וילד

2

3

אדלר יעקב בער, אשתו חיילע ו 5 ילדים

7

4

אדלר שמאי אשתו דבורה ומשפחתו

2

5

אדלר שרה וילד

2

6

אדלשטיין משה – יוסף, צבי-אפרים וגולדה.

3

7

אובליגנהרץ אברהם אשתו וילדים

4

8

אובליגנהרץ חיים, אשתו חיה-שרה ו 6 ילדים

8

9

אובליגנהרץ ליבה ייטה

1

10

אובליגנהרץ מאלע ו 5 ילדים

6

11

אובליגנהרץ עזריאל, אשתו וילדים

4

12

אובליגנהרץ שמעון [חתן בילה], אשתו וילדים

4

13

אוברהנד אשת נפתלי

1

14

אוברהנד דבורה ו 2 ילדים

3

15

אוברהנד חיים, אשתו חוה ו 6 ילדים

8

16

אוברהנד רחל-אסתר, חיים ומשפחתו

2

17

אוליבר [אוליווע] בער, אשתו רחל [ראכל]  ו 6 ילדים

8

18

אוליבר [אוליווע] יצחק-לייב ומשפחתו. אשתו באשי ו 5 ילדים

7

19

אולמר אביגדור

1

20

אולמר אליהו, אשתו חנה ו 2 ילדים

4

21

אולמר חנינה, אשתו וילד

3

22

אולמר יהושיע, אשתו יטה ו 2 ילדים

4

23

אולמר יצחק יהושיע, אשתו וילדים

4

24

אולמר פסחיה, אשתו אסתר ו 2 ילדים

4

25

אולנדר אלטר ומשפחתו.

1

26

אולנדר שמואל-לייב ומשפחתו. אשתו רייזל ו 4 ילדים

6

27

אונגר חיה אשת קלמן

1

28

אונגר ניכה

1

29

אונקר יעקב ואשתו

2

30

אונקר שלמה ומשפחתו. אשתו חנה ו 6 ילדים

8

31

אורבך לייביש

1

32

אטנברג אנדזע ו 2 ילדים

3

33

איידלשטיין מעכל, אשתו וילדים

4

34

אייזנקרמר הערש, אשתו וילדים

4

35

אייזנקרמר משה, אשתו וילדים

4

36

איילבוים אברהם יצחק, אשתו טעמע ו 4 ילדים

6

37

איילבוים זינדל, אשתו שיינדל ו 2 ילדים

4

38

איילבוים חיים גדליהו,  אשתו גולדה ו 5 ילדים

7

39

איילבוים יעקב,  אשתו  ו ילדים

4

40

איילבוים שלמה  אשתו מאלי ו 2 ילדים

4

41

איילבוים שלמה  אשתו שינדל ו 3 ילדים

5

42

איילבירט בן ציון, אשתו דבורה ו 5 ילדים

7

43

איליש הענע ו 1 ילד

2

44

איליש הערש אשתו וילדים

4

45

איליש חיים, ואשתו  מאלטשע

2

46

איליש לייבל, אשתו  שבע ו 2 ילדים

4

47

איליש מאיר יצחק

1

48

איליש מרים מאכלע ובתם

2

49

איליש נח, אשתו וילדים

4

50

איליש רייזל, בתה חייה הודס

2

51

אינגבר חיים, אשתו גולדה ו 4 ילדים

6

52

אינגבר פייבל

1

53

איסר אברהם יעקב, אשתו ייטה ו 6 ילדים

8

54

איסר יצחק, אשתו רייזל ו 2 ילדים

4

55

אלבוים גדליהו, אשתו גולדה ו 5 ילדים

7

56

אלבוים יהושע, אשתו חנה ו 3 ילדים

5

57

אלבוים מענדל, אשתו שיינדל ו 3 ילדים

5

58

אלבוים משה אשתו וילדים

4

59

אלבירט בנציון, אשתו דבורה וילדים

4

60

אלגארטן חיים-ישראל, אשתו גיטל וילדים

4

61

אלענדער אלטער, אשתו וילדיהם

4

62

אלענדער שמואל לייב, אשתו רייזל ו 4  ילדים

6

63

אנגר אלקה ו 2 ילדים

3

64

אנגר אשת יעקב

1

65

אנגר אשת שלמה וילדים

3

66

אנגר חיים-אלי ו 2 ילדים

3

67

אנגר חיים ואלקה, ישראל, מנחם, בתיה, גרשון.

6

68

אנגר יחיאל, אשתו גולדה ו 2 ילדים

4

69

אנגר מיכאל, אשתו יוכבד ו 3 ילדים

5

70

אנט אברהם, אשתו שרה ושבעת ילדיהם.

9

71

אנט ביילה ומשפחתה, טובה ומשפחתה, קלמן ומשפחתו, אנט חיים ואשתו פעסל וילדיהם מרדכי וצ'יזי.

14

72

אנט חיים, אשתו פעסל ו 4 ילדים

6

73

אנט יעקב, אשתו וילדים

4

74

אנט נחום, אשתו קילה וששת ילדיהם

8

75

אנט שמואל, אשתו חוה ו 2 ילדים

4

76

אנטברג אנג'יי וילדיו: דוד ובערל

3

77

אסתר, ועטל בנות לייזר וילדים

4

78

אקרמן אריש, אשתו חיה ו 4 ילדים

6

79

אקרמן רחל

1

80

ארביסמן אברהם, אשתו ו 2 ילדים

4

81

ארביספלד אסתר

1

82

ארביספלד דוד, אשתו גיטל ו 3 ילדים

5

83

ארביספלד חיים, אשתו חנה ו 2 ילדים

4

84

ארביספלד יהושיע ופעשע ו 2 ילדים

4

85

ארביספלד יעקב, אשתו ו 2 ילדים  [לבת היה וילד]

5

86

ארביספלד יצחק, דוד ואסתר, יעקב ורבקה ומשפחתם

6

87

ארביספלד ישראל משה איטשעס אשתו צביה וילדים

4

88

ארביספלד מנחם, אשתו רייזל ו 2 ילדים

4

89

ארביספלד משה, אשתו חיה ו 3 ילדים

5

90

ארביספלד קילה

1

91

ארביספלד, חותנו של קיווע, אשתו וילדים

4

92

ארליך [השמש] וילדים

3

93

ארליך מנדל וצ'רנה וילד

3

94

אשת אויזר הקצב וילדיהם

3

95

אשת טעוול איציקל וילדים

3

96

אשת שמעון ביילע פרוים

1

97

אשתו של הערשל מהתחנה הקטנה [קליינער מיל] וילדיהם

3

98

אשתו של הרב מוטל'ה הרבנית ע"ה וילד

2

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת