ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
ב

 

 

שמות

נספים

99

באבד העשל ומשפחתו.

4

100

באט משה-דב וגיננדל, יוסף ומשפחתו, ויעקב.

6

101

באך ישראל יצחק אשתו סרקה ו 4 ילדים.

6

102

בדחנס יצחק, אשתו ו 2 ילדים

4

103

בוגינע לייבל, אשתו, ילדים, בתו ובעלה וילדים

7

104

בויגן מרדכי, אשתו שרה ו 3 ילדים

5

105

בוים אויזער, אשתו וילדים

4

106

בוים יוסף, אשתו וילדים

4

107

בוים מנדל, אשתו נינצה וילדים

4

108

בוים משה ליב, אשתו בלימה ו 3 ילדים

5

109

בוים משה, אשתו חינקה וילד

3

110

בוים פרידה ו 2 ילדים

3

111

בוים שיינדל ו 2 ילדים

3

112

בוכבינדר אליעזר, אשתו אסתר ו 3 ילדים

5

113

בוכבינדר צדוק, אשתו ו 2 ילדים

4

114

בוקסר גיטל ו 4 ילדים

5

115

בוקסר משה אברהם

1

116

בוקסר שלום, אשתו וילדים

4

117

בורד מנדל, אשתו וילדים

4

118

ביברמן צבי [הערש] ושושנה [רויזה], ידידיה, נתן, הינדה ופיגה.

6

119

ביילע גיטל, בעלה קופל וילדים

4

120

בין אליעזר, אשתו אסתר ו 10 ילדים

12

121

בין אשת יעקב ליב

1

122

בין חיה אלטע

1

123

בין יהושע, אשתו וילד

3

124

בין שמעון ומשפחתו אשתו בלימה ו 3 ילדים

5

125

בירמן בעני, אשתו בלימה ו 5 ילדים

7

126

בכר בצלאל ומשפחתו. אשתו פרידה בנו איטשע ובתו הינדע

4

127

בכר משה, אשתו רבקה ו 2 ילדים

4

128

בלאנדר שמואל וחוה, מרדכי ומשפחתו, יהושע ומשפחתו.

10

129

בלוטמן אהרן ובלומה וילדים

4

130

בלוטמן יוסף, אשתו חוה ו 2 ילדים

4

131

בלייברג הערש, אשתו שרה נעמי ו 2 ילדים

4

132

בלייכמן אברהם עוזר ומשפחתו. אשתו יטקה ו 6 ילדים

8

133

בלנדר שמואל

1

134

בנדלר דוד ומשפחתו.

4

135

בנדלר וואלף, אשתו לאה'צע ו 3 ילדים

5

136

בנדלר יידע, אשתו וילדים

4

137

בנדלר לייביש, אשתו ביילה ו 3 ילדים

5

138

בנו, אשתו וילדיו של רפאל הרופא

 

139

בנותיו של הערשעל שלום שני חתניו וילדיהם

8

140

בנותיו של יחזקאל לעמוס: דבורה, זלאטע וגיטל, בעליהם וילדיהן

12

141

בנותיו של מלין יוסף - שתי בנות, בעליהן וילדיהן

8

142

בסוביץ מרדכי ומשפחתו

4

143

בעלז שמואל ומשפחתו. אשתו שרה ו 2 ילדים

4

144

בקלמן יאנקל, אשתו חנה ו 3 ילדים

5

145

בקר אברהם, אשתו וילדים

4

146

בקר מאטל [בן של פיני] אשתו וילדים

4

147

בקר מענדל בארד

1

148

בקר, אחות של יואל - פערל, בעלה וילדים

4

149

בקר, אשת יואל וילדים

3

150

בקר, אשת נחום וילדים

3

151

בקר, משפחתו של דוד

3

152

ברגמן שמעון, אשתו ליבה ו 3 ילדים

5

153

ברגר אברהם, אשתו ו 3 ילדים

5

154

ברגר אייזיק, אשתו חנה ו 2 ילדים

4

155

ברגר אפרים, אשתו ו 3 ילדים

5

156

ברגר דבורה, גננדל, שרה

3

157

ברגר ייטע ו 3 ילדים

4

158

ברגר משה אשתו נחמה

2

159

ברגר שמואל, אשתו יטה וילד

3

160

ברגרפריינד אברהם

1

161

ברגרפריינד איסר, אשתו ו 2 ילדים

4

162

ברגרפריינד אליהו, אשתו ליבה ו 3 ילדים

5

163

ברגרפריינד בינם, אשתו זיסל ו 5 ילדים

7

164

ברגרפריינד בנימין אשתו חיה - שרה, בנם משה, וסבתא רבקה.

4

165

ברגרפריינד וואלף ו 3 ילדים

4

166

ברגרפריינד זיסל ו 2 ילדים

3

167

ברגרפריינד יענטה ו 3 ילדים

4

168

ברגרפריינד יעקב, אשתו טעמיוילד

3

169

ברגרפריינד משה, אשתו ו 2 ילדים

4

170

ברגרפריינד משה, אשתו לאה-גיטל ילדיהם וועלוול, ריקאלע, רויזאלע, מירא, נתן.

7

171

ברגרפריינד ראשי

1

172

ברגרפריינד שמואל, אשתו יטה ו 3 ילדים

5

173

ברגשטיין אברהם-יעקב ורייצה, בנם רפאל שלום ובתם טילה ובעלה

4

174

ברגשטיין בינם וחנה, 4 ילדים

6

175

ברוורמן אביגדור, אשתו רחל ו 2 ילדים

4

176

ברומברג אברהם, אשתו חנה ו 4 ילדים

6

177

ברומברג אפרים ופיגה, לייב, אסתר ומשפחתה, שלמה ומשפחתו.

10

178

ברומברג ברוך אשתו זלטה ו 2 ילדים

4

179

ברומברג זיסל ובתו

2

180

ברומברג חיים, אשתו  ו 3 ילדים

5

181

ברומברג יצחק וחוה ו 3 ילדים

5

182

ברומברג ליב, אשתו נחמה ו 3 ילדים

5

183

ברומברג פאלע, אשתו, אחיו ובתו יהודית

2

184

ברומברג שלמה, אשתו דינה ו 2 ילדים

4

185

ברון ישראל-יעקב, אשתו בתיה, בנותיו רחל ושרה, בנו חיים, חתנו בעריש. ועוללו.

7

186

ברונר אברהם הערש, ואשתו אסתר

2

187

ברזל אברהם, אשתו רחל ו 3 ילדים

5

188

ברזל אשת מאטי ובתו בלימה

2

189

ברזל בנימין, אשתו מחלה ו 2 ילדים

4

190

ברזל לייביש ושרה, וילדיהם מלכה זלאטי, יחזקאל משה, ופנחס.

5

191

ברזל מרדכי, ואשתו פראדל

2

192

ברזל פסח, אשתו ו 2 ילדים

4

193

ברזל ראובן, אשתו פעשי וילד

3

194

ברייר אברהם, אשתו לאה ו 2 ילדים

4

195

ברילינטשטיין גדליהו ו 2 אחיות

3

196

ברילינטשטיין חיים ואשתו

2

197

ברילינטשטיין מיכאל, אשתווילד

3

198

בריק יוסף ואשתו חיה

2

199

בריק שמואל, אשתו אסתר ו 2 ילדים

4

200

בריקמן יודל, אשתו בריקס מרים מינדל, ברנר בלומה, בנה יצחק ומשפחתו.

7

201

בריקמן יודל, אשתו גיננדל וילדיהם.

4

202

בריקס דוכטשע, בעלה שמחה מאיר ו 3 ילדים

5

203

בריקס מרים מינדל ובתה אסתר-מאטל

2

204

בריקס נפתלי-פאליק, ריזל ומשפחתה, רחל ומשפחתה, אסתר-מאטיל.

9

205

בריקסמן יידל וגננדל וילדים

4

206

ברלינרמן קאפל ומשפחתו.

3

207

ברלינרמן קאפל, אשתו בילה גיטל ו 4 ילדים

6

208

ברמן אהרן וגיטל ובתם רייזל.

3

209

ברמן חיה

1

210

ברן חיים, אשתו קילה ו 6 ילדים

8

211

ברנדוין הירש ואשתו בינה

2

212

ברנדוין ישעיהו, אשתו ו 2 ילדים

4

213

ברנר דוד, אשתו ו 3 ילדים

5

214

ברנר יוסף, אשתו נעכי ו 2 ילדים

4

215

ברנר יצחק, אשתו רבקה ו 4 ילדים

6

216

ברנר ליפא, אשתווילד

3

217

ברנר מטות וחיה ושני ילדיהם.

4

218

ברנר ציפה ו 3 ילדים

4

219

ברנר צלבה ו 2 ילדים

3

220

ברנר שמעון מרדכי ואשתו זלטה

2

221

ברנר, עו"ד

1

222

ברפמן ברכה ו 4 בנות

5

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת