ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
ג

 

 

שמות

נספים

223

גאנץ שרה, מירל ומשפחתה, משה ומשפחתו תמוז ומשפחתו, דבורה וילד.

12

224

גדכט לאה, בנותיה: רוזה וטובה ובנה יצחק

4

225

גודל, אחיה של רחל זילברליכט

1

226

גוטהרט עלקע [ הודס]וילד

2

227

גוטמן יהושיע, אשתווילד

3

228

גולדברג אליהו-וואלף בר"ב חיים עזריאל, אשתו רחל, בנותיהם: גיטל, חיה, ייטה, בניהם: משה-מרדכי, וישכר-בער.

7

229

גולדברג אשת אליעזר ו 2 ילדים

3

230

גולדברג חנה ובת

2

231

גולדברג יעקב, אשתו חנטשע ו 2 ילדים

4

232

גולדברג יצחק מאיר, אשתו פייגהוילד

3

233

גולדברג משה ואשתו חוה

2

234

גולדברג מתית, אשתו וילדים

4

235

גולדברג, חתנו של משה, אשתו באשע וילדים

4

236

גולדברד איטשע, אשתו מינעוילד

3

237

גולדברט יעקב ומשפחתו.

4

238

גולדברנר משה, אשתו מלכה ו 5 ילדים

7

239

גולדברנר צבי, אשתו גולדה וילד

3

240

גידכט ליבה

1

241

גייסט איצי, אשתו שיינדל ו 5 ילדים

7

242

גייסט הרשל ורוזה, שלמה, גיטל, חיה, רייצע ואברהם.

7

243

גלבר אברהם איטשע, אשתו חנה'טשעוילד

3

244

גלבר לייביש, אשתו אסתר גיטל ו 4 ילדים

6

245

גלבר נחמיה, אשתו חנה ו 2 ילדים

4

246

גלבר שלום בר ומשפחתו.

3

247

גלזר אליעזר, אשתו וילדים

4

248

גלזר גדליהו, אשתו וילדים

4

249

גלייכמן אברהם-עוזר ואיטה (לבית מרצר), ילדיהם דבורה ומשה ועוד 2 ילדים

6

250

גליקליך אברהם, אשתו טויבע ו 3 ילדים

5

251

גליקליך ארפאל, אשתו וילדים

4

252

גליקליך גרשון, אשתו עטל ו 6 ילדים

8

253

גליקליך דוד אשתו וילדים

4

254

גליקליך יעקב, אשתו וילדים

4

255

גליקליך לייבל, אשתו ו ילדים

4

256

גליקליך משה ופייגה, סנדר וגולדה ומשפחתם ואברהם.

7

257

גליקליך משה, אשתו חנה רחל ו 3 ילדים

5

258

גליקליך סנדר, אשתו גולדה ו 2 ילדים

4

259

גליקליך פיגה ו 3 ילדים

4

260

גליקליך רונע

1

261

גליקליך שלום ורחל-לאה, ו 6 ילדים

8

262

גליקמן חוה ופרימט

1

263

גליקמן יוסף, אשתו דבורה ו 2 ילדים, חתנו, אשת החתן וילדיהם

8

264

גליקמן יצחק ואשתו אסתר

2

265

גלנץ זיינוול, אשתו ו 2 ילדים

4

266

גלנץ יעקב, אשתו ו 2 ילדים

4

267

גלנץ יצחק-מנחם וזאדל.

2

268

גלנץ יצחק מענדל, אשתו ו 2 ילדים

4

269

גלנץ צבי, אשתו רחל ו 2 ילדים

4

270

גלנץ שמחה ואשתו וילדים

4

271

גנזנהוט נחום, אשתו ו 2 ילדים

4

272

גנזנהוט שרה ו 2 ילדים

3

273

גנץ שרה, בנה הערש, אשתו ו 4 ילדים

7

274

גרבר חיים ואשתו רחל

2

275

גרבר ליבה ו 2 ילדים

3

276

גרואר ישראל, אשתו וילדים

4

277

גרוסמן אהרן וחיה-שיינדל ומשפחתם

5

278

גרוסמן אלי.

1

279

גרוסמן ברכה ובנותיה.

3

280

גרוסמן גיטל ובעלה

2

281

גרוסמן יצחק, אשתו ברכה וילדיהם: משה דוד שיינדל

5

282

גרוסמן שמואל-אליהו, אשתו שרה, וילדיהם משה, חיה ודבורה

5

283

גרוסמן שרה ו 4 ילדים

5

284

גרופמן אהרון, אשתו דבורה ו 2 ילדים

4

285

גרופמן חייה

1

286

גרופמן חיים

1

287

גרופמן לאה

1

288

גרופמן מרים

1

289

גרינאפל יעקב, אשתו ברכה וילדתם אניה

3

290

גרינבוים אלטר, אשתו קרסל ו 3 ילדים

5

291

גרינבוים לייביש, אשתו אסתר ו 2 ילדים

4

292

גרינברג יוסף ואשתו ראכל

2

293

גרינר שבע

1

294

גרשטלמן זאב, אשתו רייזל 1 ילדה

3

295

גרשטלמן משה, אשתו רבקה ו 2 ילדים

4

296

גרשטלמן שמואל, בנותיו חנצ'ה ופערל, בעלה יהושע ונכדתו פרידקה

4

297

גרשטנבוסט לאה

1

298

גרשטנבליט משה, יוסף ורבקה, אריה-ליב ומשפחתו, ברוך, רחל וזלמן

10

299

גרשטנבליט פערל, צבי, בני, יהושע ושיינדל

5

300

גרשטנמן יצחק ומשפחתו

4

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת