ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
ק

 

 

שמות

נספים

832

 קאשע מעכער לייביש, אשתו וילדים

4

833

קוגן [שניידר] חיה ומשפחתה.

3

834

קופף יהודה והענע, רחל ושמואל והילדים.

6

835

קופף יידל ואשתו הענע

2

836

קופף משה, אשתו וילד

3

837

קופרמן גולדה ו 2 ילדים

3

838

קופרשמיד לייבל ומשפחתו

3

839

קורן טובה

1

840

קורן לאה, וילדיה שמואל, נחמה, משה, מרדכי, מינה.

6

841

קורן לייביש, אשתו אדיל ו 2 ילדים

4

842

קורן מיכאל, אשתו אסתר ו 2 ילדים

4

843

קורן משה, ואשתו

2

844

קורן שמואל ומשפחתו.

3

845

קורן שמואל, אשתו נחמה ו 4 ילדים

6

846

קורנבליט בריינדל בעלה משה האכראד ושלושה ילדים,

5

847

קורנבליט דוד אשתו פייגה ושלושה ילדים,

5

848

קורנבליט הודיס ובעלה יוסף זלוטניק וילד אחד, משה.

4

849

קורנבליט לייבל אשתו באשה וילד אחד,

3

850

קורנבליט מלכה

1

851

קורנבליט משה ואשתו אלקה

2

852

קורנשטיין יהושע, אשתו חנה וילד

3

853

קורנשטיין יוסף, ואשתו רבקה

2

854

קורנשטיין לייבל אשתו רבקה  ו 5 ילדים

7

855

קיגל אליעזר, אשתו וילדים

4

856

קיגל בעריש, אשתו וילדים

4

857

קיגל, אחיו של אלטער, אשתו וילדים

4

858

קייטלגיסער דבורה ו 6  ילדים:משה,אסתר ומשפחתה, שמואל,יואל, גולדה,אתל

7

859

קיסלוביץ הלל, אשתו פייגה ו 3 ילדים

5

860

קיסלוביץ משה, אשתו רבקה ו 2 ילדים

4

861

קירשנפלד ברוך, אשתו וילד

3

862

קירשנפלד יוסף אשתו וילד

3

863

קירשנפלד ישראל, אשתו ו 2 ילדים

4

864

קלוף יוסף, אשתו וילדים

4

865

קלוץ אליעזר ואשתו ריבה

2

866

קלוץ ברוך, אשתו ו 4 ילדים

6

867

קלוץ יוסף אשתו פייגה ו 2 ילדים

4

868

קלוץ לייביש ורבקה, ילדים ונכדים

2

869

קלוץ מטות, אשתו טישע ו 2 ילדים חתנו וילדיהם

7

870

קלוץ פערל ומשפחתה, שרה הערש.

4

871

קלוץ, לאה בת פאליס, בעלה וילדים

4

872

קליינמינץ יעקב אשתו חוה וילד

3

873

קליינמינץ לייבל אשתו וילד

3

874

קליינמינץ לייבל, אשתו  ו 2 ילדים

4

875

קליינמינץ מרדכי - אריה, אשתו מלכה וילד

3

876

קליינמינץ מרדכי ומשפחתו.

3

877

קליינמינץ משה, אשתו ייטה ובניהם נטע ויוסל

4

878

קליינמינץ שרה ובתה הענע

2

879

קליינר חיה ובתה

2

880

קליינר יענטשי, אשתו ו 2 ילדים

4

881

קליינר יעקב ב"ר דב ואשתו גיטל ב"ר לייביש משה, פייגה ובעלה ומשפחתה.

6

882

קליינר יקותיאל, אשתו ו 2 ילדים

4

883

קליינר סערל ו 4 ילדים

6

884

קליינר שלום, אשתו וילדים

4

885

קלינמן שמשון, אשתו חיה ו 2 ילדים

4

886

קליקשטיין יוכבד ו 3 בנות

3

887

קליקשטיין יחזקאל אשתו שרה 2 ילדים

4

888

קליקשטיין לייב ושרה, 2 בנות

4

889

קליקשטיין מכלע

1

890

קליקשטיין פייגע ובעלה

2

891

קליקשטין שרה וילדים

3

892

קלמנוביץ פישל אשתו פרידה 3 ילדים

5

893

קמינר אהרון ומשפחתו

3

894

קמינר בעריש אשתו שרה וילד

3

895

קמינר יעקב, אשתו וילדים

4

896

קמינר לייזער

1

897

קמינר מאטל אשתו געניע 2 ילדים

4

898

קנדל אברמטשע אשתו 2 ילדים

4

899

קנדל איסר ומשפחתו.

3

900

קנדל אליעזר אשתו לאה 2 ילדים

4

901

קנדל בני איטשע: טוביה ופישל

2

902

קנדל יחזקאל אשתו הינדה, אחות אשתו, בעלה וילדים

6

903

קנדל יעקב אשתו אסתר 3 ילדים

5

904

קנדל נתן אשתו ייטה 2 ילדים

4

905

קנדל פייגה

1

906

קנדל פישל אשתו רחל 2 ילדים

4

907

קנדל פעסל, בעלה וילד

3

908

קנדל ראובן

1

909

קנדל שאול אשתו העסע 4 ילדים

6

910

קנדל שלמה אשתו גיטל 4 ילדים

6

911

קנדל שעפסל

1

912

קנוכן וואלף אשתו הדסה וילדיהם: מאלע, רחל ובנימין

5

913

קנוכן, אסתר [לבית], בעלה שלמה ו 2 ילדים

4

914

קנטור אריה, אשתו צפורה פייגע רחל וילדיהם.

4

915

קנטור דוד אשתו רייזל 2 בנים

4

916

קנטור יענטשי אשתו דינה 5 ילדים

7

917

קנטור לייבל אשתו ציריל 8 ילדים

10

918

קנטור רחל

1

919

קנטור, אשת יהושע אלי ו 2 ילדים

3

920

קניגסברג יוסף ומשפחתו

3

921

קניגסברג סנדר אשתו וילד

3

922

קסנר דוד וילד

2

923

קסנר וואלף אשתו מיגה 3 ילדים

5

924

קפנשטוק הערש ומשפחתו

3

925

קפנשטוק יהושוע אשתו וילד

3

926

קפנשטוק מנחם אשתו 2 ילדים

4

927

קצנברג לייבטשי אשתו טשארנע 2 ילדים

4

928

קצנברג שלמה-יצחק ורייזל, ברוך-שמעון ומשפחתו, לייבטשע ומשפחתו, זעלדה ומשפחתה, קיילה ומשפחתה

9

929

קרוננברג נתן נטע ורחל, מרים בעלה הרש טורם ושלושה ילדים, גיטל ובעלה הרמן וילד אחד, לאה בעלה שמואל פרישרמן וילד אחד, אביגדור.

14

930

קרמץ יואל אשתו אסתר שיינדל וילד

3

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת