ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
ל

 

 

שמות

נספים

592

לוי שפרה וילד

2

593

לומער אשר, אשתו וילדים, הוריי אשתו וילדיהם

8

594

לומער הערש

1

595

לומרמן זעליג ואשתו וילד

3

596

לוסטרין יעקב ואשתו

2

597

לורר משה ואשתו

2

598

ליבר ישראל אשתו רושה וילד

3

599

ליבר מרדכי אשתו טובה 3 ילדים

5

600

ליבר רחל וילד

2

601

ליברבוים לייביש, אשתו רבקה וילדים

602

ליברמן לייביש אשתו רבקה 3 ילדים

5

603

לייביש משה [מלמד], בנו, אשת הבן וילד

4

604

לייבס הערש [מלמד] ובלימה וילדים

4

605

לייבס, אשת יעקב, אחותו של בין שמעון

1

606

לייטר דניאל וטובה, חנה ומשפחתה, שיינדל ומשפחתה, מינדל

9

607

לייכטר העניך ומשפחתו.

3

608

לייפמן הערש ומשפחתו, אלקה.

4

609

ליכטנפלד משה ואמו

2

610

ליכטנשטין שלמה ואשתו

2

611

ליכטר אברהם

1

612

ליכטר חנוך [הענעך] אשתו רחל 9 ילדים

11

613

ליכטר יחיאל

1

614

ליכטר יעקב ואשתו 2 ילדים ואשת אחיו הצעיר

5

615

ליכטר צירל אשתו רמיש

2

616

ליכטר רבקה

1

617

ליכפלד משה ואשתו 3 ילדים

5

618

ליפמן צבי אשתו הענצי 3 ילדים

5

619

ליפר יוסף ואשתו וילד

3

620

ליפר יצחק מענדל אשתו זיידל וילד

3

621

ליפר פעסל, בנה יצחק הערש

2

622

ליפר שלמה ואשתו 3 ילדים

5

623

למר אשר אשתו הענע 3 ילדים

5

624

למר יצחק אשתו רויזה

2

625

לנג טאדר וחוה, ילדים

4

626

לנגע פייגע ובנה

2

627

לנפלד שלמה רפאל אשתו צ'רנה 2 ילדים

4

628

לקס יצחק והיילע וילדים

4

629

לקס משה ואשתו וילד

3

630

לקס פרידה וילד

2

631

לקס שלום, אשתו וילד

3

632

לקס שרה בלימה 2 ילדים

3

633

לרמן מאטל

1

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת