ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
מ

 

 

שמות

נספים

634

מאטל, בנו של לייזר השוחט, ואשתו

2

635

מגרם הערש, אשתו וילד

3

636

מגרם חיים אשתו חוה 2 ילדים

4

637

מגרם יוסף אשתו דינה 2 ילדים

4

638

מודל בלימה חיים הורים

4

639

מודל משה ואשתו 2 ילדים

4

640

מודל שמואל ואשתו 2 ילדים

4

641

מוטרפרל יעקב אשתו פעסל

2

642

מיידנר יידל, אשתו וילדים

4

643

מיימון מאטל, נתן, יהושע, פינקל פייגה, גולדה הערש, יעקב ייטה

9

644

מיימון נתן ומלכה, יצחק ומשה.

4

645

מיימן אנשל והינקה

2

646

מיימן גדליהו, אשתו פרידהוילד

3

647

מיימן יהושע, אשתו יהודית ו 2 ילדים

4

648

מיימן יעקב, אשתו מינקה ו 3 ילדים, אשת בנו וילדים

8

649

מיימן צבי, אשתו הינדע ו 5 ילדים

7

650

מילטשטיין יחיאל, אשתו שפרינצה ו 2 ילדים

4

651

מילטשטין משה, אשתו ו 2 ילדים

4

652

מינץ לייביש, אשתו וילדים

4

653

מינץ משה

1

654

מיצנר אברהם, אשתו ליבה ו 2 ילדים

4

655

מיצנר איטטשע אשתו וילד

3

656

מיצנר בעריש ומאשי. הענע ומשפחתה, נעכע ומשפחתה, שרה ומשפחתה, חנה ובעלה פרומט

13

657

מיצנר הערש וילד

2

658

מיצנר וולוול ואשתו, ואחיו.

3

659

מיצנר זאנוול, אמו וילדים

4

660

מיצנר זישע, אשתו וילדים

4

661

מיצנר חיים אשתו וילדים

3

662

מיצנר יעקב אשתו 2 ילדים

4

663

מיצנר יצחק וגולדה, חיים, ברוך, יוסף וחנהטשה.

6

664

מיצנר ישראל אשתו חיה

2

665

מיצנר לייזער אשתו 3 ילדים

5

666

מיצנר מיכל

1

667

מיצנר משה אשתו בילה 6 ילדים, חיה ובעלה, מאטיל ומשפחתה

15

668

מיצנר משה בן בערל בתו פאטל וילדים

4

669

מיצנר משה וואלף, אשתו שרה רחל ו 2 ילדים

4

670

מיצנר קלמן אשתו חנה 3 ילדים

5

671

מירנשטיין אליעזר שו"ב וחנה, מרדכי, רבקה, צבי, ואריה.

6

672

מלמד יעקב, אשתו וילדים

4

673

מן אסתר וילד

2

674

מניס ברוך אשתו שושנה ו 3 ילדים

5

675

מניס דוד אשתו צביה 3 ילדים

5

676

מניס חיים אשתו אודיל וילדיהם: ברכה, שושה, בעלה וילדים

7

677

מניס ליב אשתו חנה וילד

3

678

מניס פנחס אשתו חוה ואחותה

3

679

מניס רפאל אשתו שרה

2

680

מניס שמואל יעקב אשתו לייטשה 3 ילדים

5

681

מנס חיים והדסה, ברוך שושנה והילדים, ברכה.

7

682

מעחאלע משה ומשפחתו

3

683

מעכטשיס פישל, אשתו וילדים

4

684

מעכל יצחק, אשתו וילדים

4

685

מקלר משה ואשתו

2

686

מרזל זעליג, אשתו וילדים

4

687

מרזל פייבך ומשפחתו.

3

688

מרזל רבקה 2 ילדים

3

689

מרינשטין ליב

1

690

מרינשטין מאטל אשתו טילה

2

691

מרינשטין נחום אשתו 2 ילדים

4

692

מרינשכין אליעזר שו"ב אשתו חנה וילד

3

693

מרינשכין ליבוש אשתו 7 ילדים

9

694

מרמלשטיין יעקב אשתו מירל 4 ילדים

6

695

מרצר אשת אהרן וילדיהם

3

696

מרצר הערש אשתו גיטל 2 ילדים

4

697

מרצר חיים ולאה 2 ילדים

4

698

מרצר ישעיהו ומחלה וילדיהם: צירל, משה ויהודה

5

699

מרצר נחום אשתו אסתר מירל וילד

3

700

מרצר שמחה אשתו טויבה ובתם איטה

3

701

משה אברהם, אשתו וילדים

4

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת