ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
פ

 

 

שמות

נספים

708

פבריקנט פאליק והענע, ברוך, פעליקס, בנימין, רייזל.

6

709

פדר משה

1

710

פואטר אריה-מאיר ושרה, יוסף, משה, סימה.

5

711

פוגל יהושע ומשפחתו.

3

712

פודים אברהם יוסף.

1

713

פוטוקר ד"ר ומשפחתה וילד

3

714

פויגל יהושוע אשתו גולדה וילד

3

715

פומרנץ אפרים אשתו הודיס ילד

3

716

פוקס טעבל ורייצע, טובה ומשפחתה, גולדה, אייזיק, משה.

8

717

פוקס לייביש אשתו חנה וילד

3

718

פוקס מאטל אשתו וילדים

4

719

פוקס מרדכי אשתו שרה 2 ילדים

4

720

פוקסמן וולף אשתו 3 ילדים

2

721

פוקסמן פנחס אשתו צירל

6

722

פוקסמן שמואל אשתו גולדה 5 ילדים

6

723

פורטר יוסף אשתו 3 ילדים

5

724

פורטר ישראל ולאה. משה ומשפחתו, נחמן, יוכבד, יעקב, רוזה.

9

725

פורטר משה אשתו וילד

3

726

פורטר שלום מרדכי אשתו רחל

2

727

פורצלן שלום אשתו גיטל 4 ילדים

6

728

פורר דוד ופרידה, מרדכי, בינה, חוה, לייבל.

6

729

פייגנבוים גב'

1

730

פייגנבוים מתתיהו אשתו בריינדל 2 ילדים

4

731

פייל אשר ומשפחתו

3

732

פייל ברוך אשתו 2 ילדים

4

733

פייל יצחק אשתו חוה 2 ילדים

4

734

פייל משה אשתו גולדה וילד

3

735

פייל שמואל אשתו חיה 2 ילדים

4

736

פיינר שיע ליפע, אשתו חנה, ילדיהם משה, רבקה, יענטאלע, פייגאלע, לייבאלע.

7

737

פיירמן לייבל ומשפחתו

3

738

פיירמן פייגה

1

739

פינגר הערשן ומשפחתו

3

740

פינגר לייזער אשתו מאלצי 2 ילדים

4

741

פינגר מענדל ומשפחתו.

3

742

פינק נטע אשתו הענטשע 4 ילדים

6

743

פינק נתן ומשפחתו.

3

744

פינר אליעזר אשתו חוה

2

745

פינר זלאטי גולדה

1

746

פינר חיים אשתו מאלי 3 ילדים

5

747

פינר משה אשתו אסתר 3 ילדים

5

748

פינר פרץ אשתו וילדים

4

749

פינר שמעון אשתו לאה וילדים

4

750

פישביידגן חיה - ייטע וילדים

3

751

פישביידגן קלמן  אשתו גולדה 4 ילדים

6

752

פישר נחמן אשתו פעטל

2

753

פך אברהם אשתו מינדל 3 ילדים

5

754

פך אברומטשע ואשתו

2

755

פך בער, אשתו וילדים

4

756

פך גדליהו והענע-חיה

2

757

פך טשארנע

1

758

פך יוסף אשתו בילה 3 ילדים

5

759

פך ישעיהו וילד

2

760

פך ישראל אשתו 2 ילדים

4

761

פך לייב, אשתו וילדים

4

762

פך שמואל אשתו 2 ילדים

4

763

פך שרה 2 ילדים

3

764

פלאם שיינדל ובנה

2

765

פלוג יצחק מאיר אשתו רבקה וילד

3

766

פלוטש אשת יפאל ובת

2

767

פלוטש הערש אשתו שרה דינה 6 ילדים

8

768

פלוטש יחיאל וילדים

3

769

פלוטש ייטה 3 ילדים

4

770

פלוטש יצחק ואשתו דינה

2

771

פלוטש ישראל אשתו לאה 2 ילדים

4

772

פלוטש מלכה ובעלה וילד

3

773

פלוטש פאליק אשתו ראנל

2

774

פלוטש פנחס ולייבע 5 ילדים

7

775

פלוטש רייזל 2 ילדים

3

776

פלוטש, אחיו הצעיר של הערש, אשתו וילדים

4

777

פלוימנבוים אברהם ומשפחתו

3

778

פלוימנבוים באשע, בעלה וואלף יוסף וילדיהם: קופל ובריינדלה

4

779

פלוימנבוים בעריש

1

780

פליק מרדכי אשתו רעחל 2 ילדים

4

781

פלפלבאום אברהם, שמואל ובריינדל, שלמה ומשפחתו, בעריש באשי ומשפחתה, מאטל.

11

782

פלץ אביש

1

783

פלץ חיה רבקה

1

784

פלץ משה ומירל וילדים

4

785

פלצ'ר יודאשקע ואחותה

2

786

פלקסר לייבל אשתו פייגה 3 ילדים

5

787

פנצר יהושוע אשתו  ילדים

4

788

פנצרמן הערש אשתו רחל 2 ילדים

4

789

פנצרמן חיה וילד

2

790

פנצרמן חיים פייבל אשתו רייזל 6 ילדים

8

791

פנצרמן יהושע וחנה ובנם

3

792

פנצרמן לייביש פנחס אשתו 2 ילדים

4

793

פנצרמן מענדל אשתו חיה וילד

3

794

פנצרמן משה מרדכי

1

795

פנצרמן רחל, לייביש ומשפחתו, פייבל ומשפחתו, חיה והבן, מענדל יוסף, חנה ומשפחתה.

14

796

פנצרמן שלמה אשתו לאה 3 ילדים

5

797

פסט יקותיאל ומשפחתו.

3

798

פסט קסיל, אשתו וילדים

4

799

פרוכלנדר טודריס, אשתו וילדים

4

800

פרוסט רחל-לאה, מאיר ורחל, אריה וואלף ומשפחתו.

7

801

פרוסט שמואל וצלאבי, דוד ומשפחתו, משה, מרים, לייבל.

8

802

פריידע סימה וילדים

3

803

פריימן שמעון ואשתו

2

804

פרילינג משה, אשתו וילדים

4

805

פרילינג נתן ובאשע וילדים

4

806

פרמפולר משה, אשתו עטקא וילדים

4

807

פרשטנדיק ברוך ומשפחתו

3

808

פרשטנדיק מנדל  אשתו וילדים

4

809

פרשטנדיק פנחס וחיה-בילה, אביגדור, שרה

4

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת