ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
ר

 

 

שמות

נספים

931

ראפר יונה, אשתו וילדים

4

932

ראפר שלום ומשפחתו.

3

933

רובינשטיין לייב ואחיותיו

3

934

רובינשטין יעקב אשתו אסתר 2 ילדים

4

935

רובינשטין לאה 5 ילדים

6

936

רובינשטין שלמה אשתו שבע וילד

3

937

רודארפער ד"ר ומשפחתו וילד

3

938

רוזן הירש ואיטקה 2 ילדיהם: רחל ויעקב.

4

939

רוזנבאום חני, ילדיה נתנאל וחיים.

3

940

רוזנבוים, אשת בנציון ו 3 ילדים

4

941

רוזנבוים, אשת יצחק וילדים

3

942

רוזנבלט יוסף, פרוינט ומשפחתם

4

943

רוזנברג נתן וגיטל, פייגה, יחזקאל, הענע, פעסל, זלאטע, רייזל, בן-ציון ומשפחתו, מאיר ומשפחתו.

12

944

רוטנברג חנוך [הענעך] אשתו לאה 5 ילדים

7

945

רוטנברג לייבל אשתו דבורה וילד

3

946

רויזנבוים חנה 2 ילדים

3

947

רויזנבך הערש

1

948

רויזנבך קיילה

1

949

רויזנברג נטע אשתו גיטל 2 ילדים

4

950

רויזענבלט גרשון אשתו חנה אסתר

2

951

רויזענבלט יעקב אשתו מינדל

2

952

רויט ישראל אשתו ביילה וילדיהם: שמואל, קיווע ושלמה

5

953

רופר יונה אשתו הינדה 2 ילדים

4

954

רופר שלום אשתו רחל

2

955

רידלר הערש ואשתו

2

956

רידלר מרדכי אשתו זלאטי 2 ילדים

4

957

רידלר שמואל אשתו פרל 2 ילדים

4

958

ריידלר עוזר ומשפחתו.

3

959

רייך יחזקאל

1

960

רייס מיכאל וחיה, הערש, רויזע.

4

961

רינגלר מענדל

1

962

רינגר וולף אשתו 2 ילדים

4

963

רינדל יחיאל אשתו 2 ילדים

4

964

ריצר דוד 2 ילדים

3

965

ריצר משה אשתו 3 ילדים

5

966

רכנברג משפחת

4

967

רנר אייזיק אשתו רבקה 4 ילדים

6

968

רנר דוד אשתו זלאטע 4 ילדים

6

969

רנר זיסל וילד

2

970

רנר ישראל איטשע אשתו עטל וילד

3

971

רנר מרדכי אשתו שאשע וילד

3

972

רנר נחמן

1

973

רפפורט בריינדל

1

974

רפפורט יוסף ברוך ופערל, רבקה ויצחק ומשפחתם, קרעסל ואלטר ומשפחתם וסבתא בילה

11

975

רפפורט שמואל - אלי, אשתו וילדים, אשת הבן וילדים

7

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת