ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel          

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
ש

 

 

שמות

נספים

976

שוורטשרף בלימה

1

977

שוורטשרף נטע, אשתו וילדים

4

978

שוחט אליעזר, אשתו וילדים

4

979

שוחט וועלוויש, אשתו וילדים

4

980

שולדינר  צבי אשתו לאה 2 ילדים

4

981

שולדינר מאיר אשתו אסתר 2 ילדים

4

982

שולדינר משה אברהם, אשתו וילדים

4

983

שולדינר משה אלחנן אשתו אסתר דבורה 2 ילדים

4

984

שולדינר נחמיה וזיסל, צבי ומשפחתו, פעסל ונחמן, צירל שרה-ליבה.

9

985

שולמן אולש אשתו 4 ילדים

6

986

שולמן אלקה וילד

2

987

שולמן אלקי, פיגה ומשפחתה, ליפא ומשפחתו, פישל ומשפחתו, אברהם

11

988

שולמן ליפא אשתו  ו2 ילדים

4

989

שור אנטשל אשתו שרה 2 ילדים

4

990

שור מרדכי אשתו וילדים

4

991

שור משה אשתו רשה וילד

3

992

שטול שלמה ישראל אשתו האדיס 2 ילדים

4

993

שטולמן מרדכי אשתו חנה 2 ילדים

4

994

שטוק משה ברל, אשתו וילדים

4

995

שטוקמן שמואל אשתו לאה 4 ילדים

6

996

שטטפלד גרשון וחנטשע וילדים

4

997

שטטפלד יצחק ומשפחתו.

3

998

שטינקולר יהונתן אשתו דינה 3 ילדים

5

999

שטינקולר לאה

1

1000

שטינקולר מיכאל ואשתו וילד

3

1001

שטינקולר, נעשע בת גרשון, בעלה וילדים

4

1002

שטנדר לעמל אשתו פייגה 2 ילדים

4

1003

שטנדר סנדר ומשפחתו.

3

1004

שטנדר שלמה אשתו גיטל 3 ילדים

5

1005

שטרוזר אברהם יצחק אשתו ייטה 3 ילדים

5

1006

שטרוזר זיינרול אשתו וילדים

4

1007

שטרוזר מרדכי אשתו שיינדל 4 ילדים

6

1008

שטרוזר משה, אשתו וילד

3

1009

שטרום יצחק 2 ילדים

4

1010

שטריקנדרייער בעריש

1

1011

שטריקנדרייער חיים, אשתו וילדים

4

1012

שטריקנדרייער שרה בלימה, גיסתה פרידה וילדים

4

1013

שטרן אברהם אשתו 2 ילדים

4

1014

שטרן ברוך אשתו שיינעה 2 ילדים

4

1015

שטרן ישראל אשתו.

2

1016

שטרן לאהטשע וילד

2

1017

שטרן לוי אשתו שרה, ילדיו ונכדיו

6

1018

שטרן לייב אשתו פעסל 2 ילדים

4

1019

שטרן שמואל יעקב אשתו

2

1020

שטרקר וולף

1

1021

שטרקר מאיר אשתו 2 ילדים

4

1022

שטרקר משה אשתו אסמר 2 ילדים

4

1023

שטרקר פנחס, אשתו וילדים

4

1024

שטרקר שלמה אשתו העבע וילד

3

1025

שיביץ מטות אשתו 2 ילדים

4

1026

שייביץ בת מאיר

1

1027

שייביץ משה אשתו 3 ילדים

5

1028

שיינדל, דבורה, בעלה וילד

3

1029

שיינולד הערש אשתו שרה וילד

3

1030

שיינולד פנחס, הערש ושרה ומשפחתם, חנה, ריבה.

7

1031

שייר אביגדור אשתו פייגה 3 ילדים

5

1032

שייר חנוך אשתו רחל, בן ואשתו וילדים

6

1033

שייר יצחק מאיר אשתו ייטה וילדים

4

1034

שייר מעכאלע, בנו של היינאך, אשתו וילדים

4

1035

שייר שמואל אליהו אשתו טובה 3 ילדים

5

1036

שינזינגר אברהם אשתו וילד

3

1037

שינזינגר מאיר ואחותו שרה

2

1038

שינזינגר פסח אשתו ליכה 4 ילדים

6

1039

שיץ איסר אשתו פנינה 2 ילדים

4

1040

שיץ הערש ומכלה, יעקב נתן, רחל, זלדה, נעכע.

7

1041

שיץ יעקב אשתו ביילה 2 ילדים

4

1042

שירוטה חיה ליבע, בעלה וילדים

4

1043

שלייכר ייטה 4 ילדים

5

1044

שלייכר נחום ואדל, שלמה ומשפחתו.

5

1045

שלייכר שלמה אשתו רחל וילד

3

1046

שלייכר שלמה, אשתו מלכה 4 ילדים

6

1047

שלכטרמן אבי לייב, אשתו וילדים בת ובעלה וילדים

8

1048

שלכטרמן אפרים אשתו בילה רחל 3 ילדים

5

1049

שלכטרמן שושה 1 ילד

2

1050

שלפרוק דוד וציפה, ברכה ומשפחתה, צפורה

6

1051

שמירער יוסף ויונה ומשפחתם.

5

1052

שמעון מרדכי [הקצב], אשתו וילדים

4

1053

שנור הערש אשתו טלטי וילד

3

1054

שנור משה אשתו ציריל 2 ילדים

4

1055

שנור שניי שמעון [המלמד], אשתו וילדים

4

1056

שנור, חתנו של שלמה, אשתו צירל ו 2 ילדים

4

1057

שניי יוסף ואשתו

2

1058

שניידר יהושע, אשתו וילדים

4

1059

שניידר שלום וחנה ומשפחתם.

5

1060

שניידרברג לייבל, אשתו וילדים

4

1061

שנייר אהרן וחנה וילדים

4

1062

שניצר  באשי

1

1063

שניצר זאב אשתו גיטל 4 ילדים

6

1064

שניצר יחיאל  שבע 2 ילדים

4

1065

שניצר יעקב אשתו דבורה 3 ילדים

5

1066

שניצר נתן אשתו גיטל 4 ילדים

6

1067

שניצר צדוק אשתו פריידל 4 ילדים

6

1068

שניצר שלמה אשתו זעלדע 3 ילדים

5

1069

שניצר שמואל אשתו רייצה 5 ילדים

7

1070

שניצר שמחה אשתו מינדל 2 ילדים

4

1071

שניצר שמעון אשתו וילדים

4

1072

שניצר שמש, אשתו וילדים

4

1073

שניר הרשל, דינה וילדים

4

1074

שפיזאיזן יצחק מאיר ומשפחתו.

3

1075

שפיזאיזן מעניש אשתו רבקה

2

1076

 שפילזינגר איציק מוניש, אשתו וילדים

4

1077

שפירא אלטר אשתו חנה טובע 2 ילדים, בעל הבת וילדים

7

1078

שפירא ישעיהו אשתו הינדה  וילד

3

1079

שפירר יהושע, אשתו וילדים

4

1080

שפער אייזיק, אשתו ליבע, ילדיהם לייבאלע, משה, שמואל ורחל.

6

1081

שפער אפרים דב, אשתו חנטשע, ילדיהם פייגאלע, אסתר, יואל, ריבקה, יטשע, חנה, משה, טעוול ונתן.

9

1082

שפער חייה שרה.

1

1083

שפער יוסף פיני, לאה סיני רייזל והערש.

5

1084

שפער נטע אשתו

2

1085

שץ הענע הינדה 4 ילדים

6

1086

שץ ישעיהו אשתו רחל 4 ילדים

6

1087

שץ ישעיהו וטשארנה, שלמה, גרשון, שלום, מרדכי.

6

1088

שץ לייזר, אשתו וילדים

4

1089

שץ מנדל אשתו מרים, בת ייטע בעלה וילד

5

1090

שץ משה [דער הייזערקער "הצרוד"], אמו וילדים

4

1091

שץ סנדר אשתו וילד

3

1092

שץ שרה מרים ומשפחתם, אלכסנר ומשפחתו, חיה ובנותיה, ישעיהו.

11

1093

שץ, אשת יהושע וילדים

3

1094

שרה, בת לייזר השוחט, בעלה וילדים

4

1095

שרף אברהם אשתו 2 ילדים

4

1096

שרף יוכבד 3 ילדים

4

1097

שרף יוסף אשתו 2 ילדים

4

1098

שרף ישראל ואשתו

2

1099

שרף משה אשתו 3 ילדים

5

1100

שרפמן אסתר 2 ילדים

3

1101

שרפמן בלימה וילד

2

1102

שרפמן זלאטע אסתר וילדים

3

1103

שרפמן חיה

1

1104

שרפמן מאטי

1

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת