ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
צ

 

 

שמות

נספים

810

צבר יהודה, אשתו וילד

3

811

צווקין יעקב, אשתו בילה ו 2 ילדים

4

812

צוקר אלחנן, אשתו סימה ו 5 ילדים

7

813

צוקר חנה רייזל ו 4 ילדים

5

814

צוקר כונע, אשתו וילדים

4

815

צוקר רפאל, אשתו רבקה ו 2 ילדים

4

816

צוקר שמחה מאיר, אשתו חנה ו 4 ילדים

6

817

צילרמן אלימלך, אשתו ו 2 ילדים

4

818

צילרמן חיים יוסף, אשתו ו 2 ילדים

4

819

צילרמן מרדכי, אשתו ו 3 ילדים

5

820

צילרמן נפתלי, בנו, כלתו וילדים

5

821

צילרמן נתן, אשתו וילדים

4

822

צימרינג אפרים, אשתו ו 2 ילדים

4

823

צימרינג בער ו אשתו

2

824

צימרינג דבורה ובעלה

2

825

צימרינג הערש-יוסף, אשתו ו 2 ילדים

4

826

צימרינג יהושע

1

827

צימרינג יחזקאל, אשתו שרה ו 2 ילדים

4

828

צימרינג פנחס, אשתו ו 2 ילדים

4

829

צימרינג שרה בלימה וילדים

3

830

צלאווע דוד, אשתו וילדים

4

831

צלאווע, אשת  שמואל וילדים

3

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת