ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל 

Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel         

 

 


לזכרם של יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם

בחזרה לדף הקודם

 
ז

 

 

שמות

נספים

461

זוטלמן בילה

1

462

זוטלמן הערש ו 2 ילדים

3

463

זוטלמן מאלה וילדים

3

464

זוסמן פרימה

1

465

זוקמן דוד, אשתו חיה ו 2 ילדים

4

466

זוקמן מרדכי אשתו חיהוילד

3

467

זוקמן נכהוילד

2

468

זוקמן שלמה, אשתו רוזה ו 2 ילדים

4

469

זיברפיין גולדה ו 2 ילדים

3

470

זייפר חיים ברוך, אשתו ו ילדים

4

471

זילבר דבורה ובעלה ובת

3

472

זילברברג הרש, אשתו פייגה ו 2 ילדים

4

473

זילברליכט

1

474

זילברליכט אליהו וחומה, הרש-לייב ומשפחתו, חיה-לאה, שלמה, יוסף ושמעון

9

475

זילברליכט דבורה

1

476

זילברליכט וואלף ומשפחתו.

3

477

זילברליכט חיים והודיס, מרים ומשפחתה

5

478

זילברליכט יהושע, אשתו ו 2 ילדים

4

479

זילברליכט יעקב, אשתווילד

3

480

זילברליכט יצחק ואשתו רחל

2

481

זילברליכט ישעיהו, אשתו גיטל ו 3 ילדים

5

482

זילברליכט משה וואלף, אשתו אסתר ו 2 ילדים

4

483

זילברליכט נתן, אשתו גיטל ילדיהם: חנה, יעקב ואשתו ובנם שמעון, שמעון ואשתו ובתם מינדל ועוד 3 ילדים

12

484

זילברמינץ גינצ'י

1

485

זילברמינץ יעקב

1

486

זילברמינץ עטיש, בתו, בעלה וילד

4

487

זילברמינץ שלמה ואשתו טילה

2

488

זילברמן אליהו, אשתו פעשי ו 2 ילדים

4

489

זילברמן אליהו.

1

490

זילברמן אסתר

1

491

זילברמן הרב ר' יצחק, הרבנית רילע, הרבנית טובה ו 4 ילדים

7

492

זילברמן חנה  בת משה

1

493

זילברמן טובה וילדים

3

494

זילברמן יעקב מרדכי בן משה

1

495

זילברמן משה, אביו, אחותו, ודודתו

4

496

זילברמן משה, אשתו פעסל וילד

3

497

זילברמן נפתלי בן משה

1

498

זילברפיין ווילד

2

499

זילברצויג חנה ואמה

2

500

זילברצויג יעקב-יהושע ואסתר-יענטע, פנחס, הודיס, שיינדל, חנה, פעפי

7

501

זילברצויג פנחס, אשתו ו 2 ילדים

4

502

זילברצויג שיינדל, בעלה וילד

3

503

זילברצויג שמואל, אשתו ו 2 ילדים

4

504

זילע גיטל ויוסף

2

505

זיסמן אלחנן, אשתו חנה ו 3 ילדים

5

506

זיסמן חיים ואסתר-מלכה. גיטל שרה, חנה, אלטע, רייזל, צבי-אריה ומתתיהו.

8

507

זיסמן משה ואשתו

3

508

זיפר יוקל ו 4 ילדים

5

509

זיפרבורשט לייביש ורחל, משה ומשפחתו, לאה באשי, ליאון

7

510

זלצמן אליעזר, אשתו שרה רחלוילד

3

511

זלצמן חיים, אשתו לאה ו 3 ילדים

5

512

זלצמן חיים, אשתו עטל ו 6 ילדים

8

513

זלצמן חנה וה ילדים

3

514

זלצמן יהודית

1

515

זמלר אליעזר, אשתו פערל ו 6 ילדים

8

516

זמלר הערש לייב

1

517

זמלר חנוך, אשתו ו 2 ילדים

4

518

זקמן דוד, אשתו, 2 בנים, נשותיהם וילדיהם

10

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת