וידוי אישי

 

בעיירה בילגוראיי ביקרתי לראשונה ב 2007, מעולם קודם לכן לא הייתי בה. נולדתי שש שנים לאחר שנשרפה ונחרבה. אני נצר למשפחה שחייה בעיירה ונמלטה ממנה לאחר שחוותה את חורבנה כאשר השלטון הרוסי שהחליף את השלטון הגרמני באזור פינה את העיירה לפני שהחזירה לידיים גרמניות.

 

את הסיפורים על העיירה שמעתי מאבי, שמואל בר-און ז"ל שלא הסכים להיענות להפצרותינו לשוב אתנו לעיירה, ולמעשה מיום שנמלט ממנה לא דרכה עוד כף רגלו על האדמה אותה כינה "אדמה ארורה", מניעיו היו שאין הוא מוכן לסלוח לגרמנים ולפולנים ואין הוא רוצה עוד לראותם או את ארצם. ומניע שני, חשוב ונוגע ללב, היה שבילגוראיי של פעם איננה עוד, העיירה נמחקה עם קהילתה היהודית, והוא רוצה לזכור אותה עד יומו האחרון כמו שהייתה ולא למה שהפכה: עיירה יהודית של אנשים זכים, ברי לבב וקשי יום, שחייהם שזורים זה בזה בקשר אישי ופיסי בל-יינתק קשר הכובל לתום וטוהר כמו גם למחנק ואין מוצא, ובעלי אמונה היו הם שלמעלה בשמיים, שעה שהם שקועים בתוך עצמם, צופה בהם ומשגיחה עליהם עינו הנצחית של "שומר-ישראל"...

 

אני מודה שנשאבתי לתוך העניין הבילגוראיי בתהליך שתחילתו סקרנות, ואחריתו אותו קשר אישי ופיסי אובססיבי שלא ניתן לנתקו... את האתר הזה  עשיתי למען הזיכרון, של אותם שהכירו את העיירה, למען אנשי דור שני שלא הכירו את העיירה וידעו עליה  מסיפורי הוריהם, אם סיפרו להם, ולמען הדורות הבאים העתידים להמשיך אותנו שלא ידעו את העיירה ושאנו, הוריהם לא ידענו מספיק כדי לספר להם. היא מוקדשת ליהודיי בילגוראיי - קורבנות הצורר הנאצי ועוזריו, שעונו ונטבחו ושלא זכו להיטמן בחלקת קבר. והיא מוקדשת להורינו, אותם שקמו מן ההריסות זקפו גב והוכיחו את הפנומנה המכונה "היהודי הנצחי" והוסיפו לכך את צרוף המלים "היהודי הזוכר" והיא מוקדשת גם לילדינו בתקווה שתסייע ולו במעט להספיג בנפשותיהם את האהבה וההערכה לסביהם וסבתותיהם, לאורח חייהם ונחישותם להיות יהודים בשעות של מצוקה ובשעות של קורת רוח והתרוממות הנפש. ושידעו ככל שניתן על העבר למען זהותם בעתיד.

 

אני מודה לכל מי שצפה באתר זה. אשמח לקבל את הערותיכם, ומתחייב לעדכן אותה ככל שאצבור חומר נוסף.

 

                                                                          ישראל בר-און.

              בן לרחל למשפחות זיצר דורנבויים [מזמושץ] ושמואל בר-און למשפחות ברון ובלפר [בילגוראיי].

 

 

previous2

בחזרה לדף הקודם