ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל  

                                    Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel          thvital

שושנה אדומה

 

ערב הוקרה וכבוד לזקני השבט הבילגוראיי

 

roseban2

 

 

במוצ"ש ה 14.11.09 התארחנו בביתם של יהודית ויהודה רז בכפר חיים, בערב שמטרתו הייתה לכבד את אותם מבינינו שחצו את גיל 80.  יש בינינו חברים שנושקים כבר לגיל הגבורות, אותם שמתקרבים לגיל 80 אבל עוד לא חצו אותו, מהם ביקשנו, שבמחילה מכבודם ימתינו לתורם בסבלנות, הם עוד צעירים, זמנם יגיע...

 

יש בינינו חברים בני דור ראשון, ילידי העיירה בילגוראיי, וכאלה שאף הספיקו לחיות, לגדול ולהתחנך בה.  שתי מתות-אל ניתנו לרובם: האחת שזכו לשנים רבות של חיים על אף כל מה שעברו בחייהם, ואיש מהם לא עבר את המסע הזה במחלקה הראשונה. מתת אל שנייה שקיבלו הם, שרובם צלולים וחדים כתער והזיכרון שלהם כפי שכתוב במשנה מסכת אבות פרק ב' משנה ח' על רבי אליעזר בן הרקנוס, "בור סוד שאינו מאבד טפה."

 

ארגוננו החל בשגרה של לראיין את בני דור ראשון שזוכרים את בילגוראיי. עד עתה ראיינו באופן אקראי 3 מהם, ויש בדעתנו להמשיך ולראיין את האחרים. לראיון שכזה הולכים בדרך כלל שלושה: רבקה ניב, אריה ברגר חברנו שבא עם מצלמת וידאו ומצלם, ואחר כך גם מעלה את הסרט על דיסק, ואני, ישראל בר-און כמראיין. 

 

כל ראיון שכזה נמשך כשעה וחצי עד שעתיים. ובסיומו כל מרואיין מקבל עותק של הדיסק.

 

לערב זה ערכנו קטעים משלושת הראיונות לסרט שהקרנו וצפינו והקשבנו לסיפוריהם של בתיה פדר, נחמה צבירן וישראל קורן.

 

אנו מבקשים לנצל הזדמנות זאת ולהודות לעומר רז בנם של יהודית ויהודה רז, על העזרה בעריכת הסרט, לנתי אורנן שאינו בעל זיקה לבילגוראיי שגם הוא עזר בסגירת העריכה לסרט, לחברנו אריה ברגר ע שצילם את הסרט, ליהודית ויהודה – בעלי הבית שארחו אותנו עם כל הלב. ולכל אותם מחברינו שהגיעו לאירוע.

 

בערב זה השתתפה צליל קורן קצינה בצה"ל, דור שלישי, שתרמה בחלק האמנותי בנגינת בקלרינט את  כל-נדריי [למקס ברוך] לכבודם של הדורות שקדמו לה, לכבוד סבה ישראל קורן ולהנאתנו.


 

לפני הערב הזה עברתי על רשימות חברי הארגון והוצאתי רשימה שמית של אותם מבינינו שהם בני דור ראשון, ילידי בילגוראיי אף שלא כולם עברו את גיל ה 80. 

 

להלן הרשימה בסדר אלף-בית.

אבינון  שרה

אושרי גליקליך אריה

איליש יצחק

בארי שמעון

בן ארצי שמואל

בר דליה

ברגר אריה

ברגרפריינד  גרשון

ברגרפריינד ישראל [הלך לעולמו בשנת 2010]

ברגרפריינד נחמיה

גליקליך אשר

גרינאפל חיה

הרמן שלמה

הרמן שמואל

זלצמן גנייה

טל בנימין

כשר טובה לבית ברגרפריינד לומרמן פליקס

מידובניק עמליה

מילר צבי

סובול טובה לבית זילברצוויג

סלומה בתיה אחות של אריה ברגר

עצמון וירצר שמואל

פדר בתיה

פך משה

פרימרק מלי

צבירן נחמה

קוור  גנייה לבית ריינדל

קורן  ישראל לבית קורן וסטמפל

קידר משה

רוזנשטיין טובה לבית גרבר

שיינזינגר רחל לבית ברגרפריינד

שני הניה לבית אוגנט חברת קיבוץ כפר מנחם.

משה שרף [הלך לעולמו בשנת 2010]

רבקה ניב.

 

אני מגדיר באיזשהו מקום את תפקידנו כאוספי נשמות [להבדיל מהשטן שקונה נשמות] אנו אספנים של נשמות, כמו אספני מצוות.  אנו בטוחים שפזורים בארץ, לבטח גם בחו"ל עוד יהודים בעליי זיקה לבילגוראיי, וביניהם בני דור ראשון.  אוצרות שטרם גילינו.

 

כל מי שיכול לסייע לנו בכך  שיביא לידיעתנו את דבר קיומם של יהודים בילגוראיים נוספים ודורות ההמשך שלהם יעשה מצווה גדולה למען הכלל.

 

אתם לבטח כבר יודעים שאנו פועלים ברצון ואהבה למען הקשר היהודי בילגוראיי, אין אנו כופים עצמנו על אף אחד, ולמרות הכל אין לנו סיפוק גדול יותר מאשר לראות שעוד ועוד אנשים נדבקו בחיידק הזיקה לעיירה ממנה באו אבותיהם, וההוכחה הטובה ביותר היא שללא מאמץ רב הבית בערב זה היה מלא, ואנשים התנדבו והגיעו מצוידים בכיבוד ובמצב רוח. האווירה הייתה של אחווה, חמימות ומשפחתיות.

 

 

להלן תמונות מהמפגש:

מתכנסים ומתחברקים

נובמבר 2009 540 נובמבר 2009 541 נובמבר 2009 542 נובמבר 2009 547

ישראל קורן, בנימין טל ומשה פך      אריה ברגר ובנו מאחור הזוג צבירן       שושנה נגר ובנימין טל                שרה אבינון ואריה ברגר

                                                                                      

נובמבר 2009 548 נובמבר 2009 550 נובמבר 2009 553 נובמבר 2009 554

רינה ויינברגר ואמה הנקה זילברצוויג   רחל שיינזינגר, בנימין טל שושנה נגר  פנחס שובל מאחור בני אבינון    שיינוולד זאב ואשתו נורית

                         

 

נובמבר 2009 562 נובמבר 2009 564 נובמבר 2009 567 נובמבר 2009 574

שרה אבינון ונחמה צבירן                    ישראל בר-און וישראל קורן      בנימין טל, משה פך ואל גל [זלצמן]   רבקה ניב, זאב שינוולד, שרה אבינון

 

          

נובמבר 2009 576   נובמבר 2009 577   נובמבר 2009 580   נובמבר 2009 590

  רונית, אשתו של אמיר קורן ואריה ברגר  יושב:משה קידר, עומדים משה פך, מרים ואלי גל ואריה ברגר. זאב שינוולד, אילנה זוננברג, מרים גל  בתיה פדר מאחור קורן רונית

 

נובמבר 2009 592 נובמבר 2009 594 נובמבר 2009 596 נובמבר 2009 598

בתיה פדר וישראל קורן, מאחור מש' זוננברג ואלי גל     בתיה פדר וישראל קורן  בתיה פדר, ישראל קורן והנקה זילברצוויג     בתיה פדר, הנקה זילברצוויג ונחמה צבירן

 

  

נובמבר 2009 597 נובמבר 2009 601 נובמבר 2009 603 נובמבר 2009 606

יחזקאל פדר [בנה של בתיה] ומרים גל  פנחס שובל שיינוולד זאב ורבקה ניב   יחזקאל פדר  ובנימין טל  רינה גרינברג, זהבה בר-און, מאחור אלקה שובל ויהודית רז

          

 

נובמבר 2009 607

לאה נבו ורינה ויינברגר

 

 


האמונים על הכיבוד

 

נובמבר 2009 544נובמבר 2009 565נובמבר 2009 570

                                     רחל שייזינגר והנקה זילברצוויג                         יהודית רז, ושושנה נגר וזהבה בר-און,                        זהבה בר-און, יהודית רז וחני גנני        

            

נובמבר 2009 571נובמבר 2009 572נובמבר 2009 573

                            רחל שיינזינגר על רקע שולחן מלא בכל טוב          רחל שייזינגר, הנקה זילברצוויג  ורבקה ניב             יהודית רז, רחל שייזינגר והנקה זילברצוויג              

 

 

 

הענקת זרי סיגליות לזקני השבט

נובמבר 2009 642     נובמבר 2009 645     נובמבר 2009 648

                     שמואל עצמון וירצר מקבל זר ומעניק אותו במחווה של אהבה לאישה שאתו שנים רבות – הניה עצמון       רבקה ניב מעניקה זר לנחמה צבירן משמאל בעלה      

     נובמבר 2009 649נובמבר 2009 652     נובמבר 2009 653

                              רבקה ניב מעניקה זר לישראל קורן                        רבקה ניב מעניקה זר להנקה זילברצוויג                        הנקה זילברצוויג ובתה רינה ויינברגר

 

נובמבר 2009 656

זר של תודה ליהודית רז על שארחה בביתה את האירוע מימין: משה ניב, רבקה ניב, יהודית ושושנה נגר

 

 

נושאים דברים, מברכים ומנגנת אחת

נובמבר 2009 626 נובמבר 2009 639 נובמבר 2009 641 נובמבר 2009 647

ישראל בר-און מנחה את הערב     צליל קורן מנגנת את "כל-נדרי"   מואל עצמון וירצר                      משה פך מודה למשתתפים ולמארגנים

 

נובמבר 2009 658    נובמבר 2009 660

ישראל קורן מספר את סיפורה המופלא של מינדל, אחותו, שחזרה מאוקרינה לשם נמלטה בעוד מועד  לבילגוראיי, אל לוע הארי הנאצי והצליחה להוציא משם את בני משפחתה שנותרו בעיירה, לרבות הוריה.

 

 

פורטרטים

 

 

 נובמבר 2009 551 נובמבר 2009 556נובמבר 2009 557 נובמבר 2009 584

     חני גנני                                          אריה ברגר                                     משה קידר                             משה קידר ושושנה נגר


נובמבר 2009 589 נובמבר 2009 630 נובמבר 2009 604 נובמבר 2009 633

בתיה פדר                                 יחזקאל פדר [בנה של בתיה]            נחמה צבירן [מאחור בנימין טל]               שרה ובני אבינון

 

נובמבר 2009 602 נובמבר 2009 662 נובמבר 2009 663 נובמבר 2009 637

משה פך                                      משה פך,מאחור נחמה צבירן                יהודה רז                                        יהודית רז

  

 

 

הקהל שצופה בסרט

 

 

נובמבר 2009 555 נובמבר 2009 552 נובמבר 2009 543 נובמבר 2009 559

   הזוג זוננברג ומר צבירן              דפנה ברפמן ומשה ניב        אמיר וציפורה קורן [בנו ואשתו של ישראל קורן]  אילנה זוננברג ומרים גל


נובמבר 2009 560 נובמבר 2009 566 נובמבר 2009 575 נובמבר 2009 579

יפעה אדיר בת ישראל קורן              הזוג זוננברג ומר צבירן  יפעה,  בתו של ישראל קורן עם נכדותיו מאי ודורון   צליל ואופיר, נכדיהם של ישראל וציפורה קורן

      

נובמבר 2009 609 נובמבר 2009 608 נובמבר 2009 611 נובמבר 2009 612

מקדימה זהבה בר-און ומשה פך מש' גל, זוננברג וצבירן מקדימה ציפורה קורן ואמיר קורן   יחזקאל ובתיה פדר, מאחור הזוג אבינון, משה פך וזהב בר-און    ציפורה קורן ואמיר קורן


נובמבר 2009 618 נובמבר 2009 619 נובמבר 2009 635 נובמבר 2009 628

יפעה אדיר, מאי ודורון, אלי ל ומשפחתו  ישראל וציפורה קורן  מרים גל ומשפ' זוננברג  ישראל וציפורה קורן  ישראל וציפורה קורן, מאחור אלי גל

 

נובמבר 2009 629 נובמבר 2009 634 נובמבר 2009 636 נובמבר 2009 661

יחזקאל ובתיה פדר והנקה זילברצוויג  אלי ומרים גל ואילנה זוננברג      יפעה,בתו של ישראל קורן עם נכדותיו מאי ודורון  אלי ומרים גל ואילנה זוננברג

 

נובמבר 2009 659 נובמבר 2009 644 נובמבר 2009 581 נובמבר 2009 583

שורה 1: שמואל עצמון הנקה וזהבה מאחור יהודה רז ומשה פך   רינה ויינברגר והניה עצמון בנימין טל ובני הזוג צבירן   עדנה ופרץ וכמן [בתו וחתנו של בנימין טל]

 

ברכות לכולם לחיים ארוכים, בריאות ונחת

 

להתראות במפגשים הבאים