פעילויות, הנצחה ודפי עדכון

Activities, Commemoration Newsletters

 

 

 

 

ארגון יוצאי בילגוראיי השני

The 2nd  Bilgoraj survivors organization in Israel

ארגון יוצאי בילגוראיי הראשון

The 1st Bilgoraj survivors organization in Israel

מניפסט הקמת הארגון

The Manifest of the organization

                                                                                                                                                                        

טיפוח הזיכרון

Memorial cultivation

רשימת נספים

Name list of the victims-English

אזכרת 24.04.2006

Memorial service  24.04.2006

אזכרת 15.04.2007

Memorial service  15.04.2007

אזכרת 04.11.2007 יום חיסול הגטו [עם משלחת פולנית]

Memorial Service 04.11.2007 [Ghetto liquidation]

אזכרת 01.05.08

Memorial service  01.05.08

אזכרת 20.04.2009

Memorial service 20.04.09

אזכרת 07.05.2010

Memorial service 07.05.2010

אזכרה 01.05.2011

Memorial service 01.05.2011

אזכרה 18.04.2012

Memorial service 18.04.2012

אזכרת 02.11.2012 בבילגוראיי במלאת 70 שנה לחיסול הגטו בבילגוראיי

Memorial service in Bilgoraj 70 years to liquidation of the ghetto 02 11 2012

אזכרות בבילגוראיי  ע"י תושבי בילגוראיי -  סרטונים.

Memorial services by Gentile Bilgorajers- Films

אזכרה 05.04.2013

Memorial service 05.04.2013

אזכרה 27.04.2014

Memorial service 27.04.2014

אזכרה 15.04.2015

Memorial service 15.04.2015

אזכרה 03.05.2016

Memorial service 03.05.2016

אזכרה 23.04.2017

Memorial service 23.04.2017

אזכרה 11.04.2018

Memorial service 23.04.2017

אזכרה 01.05.2019

Memorial service 23.04.2017

בילגוראיי ערב החורבן - עדותו של אברהם ינובר

Bilgoraj eve of the Hurban –by Abraham Januver

משפחת מיקולסקי – חסידיי אומות העולם מבילגוראיי

Remembering Mikulski family [Righteous Gentiles]

ביקור דנוטה מיקולסקי – חסידת אומות העולם בישראל

The visit of the old lady Danuta Mikulski in Israel

ביקור דנוטה [רנק] מיקולסקי  חסידת אומות העולם מצגת 1

The visit of Danuta Mikulski in Israel presentation 1

ביקור דנוטה [רנק] מיקולסקי  חסידת אומות העולם מצגת 2

The visit of Danuta Mikulski in Israel presentation 2

ביקור דנוטה [רנק] מיקולסקי  חסידת אומות העולם מצגת 3

The visit of Danuta Mikulski in Israel presentation 3

                                                                                                                                                                       

 

אירועי גיבוש

Solidification events

עלייה לקבר רבין בירושלים

Yitzhak Rabin's grave

ביקור במרכז התורני בעלז

Visit to Beldz Rabbinical Center Jerusalem

ביקור ביד- ושם.

Visit to Yad Vashem Holocaust Museum

מפגש 28.10.06 צ'רנצקי ושמוליק עצמון בית שלום עליכם

gathering With Piotr Czarnecki 28.10.06

מפגש 31.01.07 השקת מצגת העיירה בית שלום עליכם

gathering Presentation launching 31.01.07

מפגש לכבוד זקנינו

honoring our senior members

מפגש 22.01.14 חברים ביונג-יידיש

Gathering in youn-iddish  [Hebrew]

 

 

סיורים בבילגוראיי – רשמי ביקור

Visitors impression from Bilgoraj

בריכות הדגים של צ'ביקלי

Chvikly's Fishponds

היער בבילגוראיי.

The Forest in Bilgoraj

יד הזיכרון ביער ראפה

Monument in the Rapa Forest

הבית בו נולד אבא בחצרו של איצ'ה קובל.

The House were my father was born.

סיור חברי הארגון בבילגוראיי 2010 חלק ראשון    [מצגת]

Society members tour to Bilgoraj 2010 part 1

סיור חברי הארגון בבילגוראיי 2010 חלק שני       [מצגת]

Society members tour to Bilgoraj 2010 part 2

סיכום מסע 2010 לפולין בסימן בילגוראיי דף עדכון 75 חלק ראשון

TOUR TO POLAND 2010 Newsletter No. 75 PART 1 [Hebrew]

סיכום מסע 2010 לפולין בסימן בילגוראיי דף עדכון 75 חלק שני

TOUR TO POLAND 2010 Newsletter No. 75 PART 2 [Hebrew]

סיכום מסע 2010 לפולין בסימן בילגוראיי דף עדכון 75 חלק שלישי

TOUR TO POLAND 2010 Newsletter No. 75 PART 3 [Hebrew]

סיכום מסע 2010 לפולין בסימן בילגוראיי דף עדכון 75 חלק רביעי

TOUR TO POLAND 2010 Newsletter No. 75 PART 4 [Hebrew]

סיכום מסע 2010 לפולין בסימן בילגוראיי דף עדכון 75 חלק חמישי

TOUR TO POLAND 2010 Newsletter No. 75 PART 5 [Hebrew]

 

סיכום מסע 2016 בסימן הסרת הלוט מקיר הזיכרון – חלק ראשון

 

לובלין: שער גרודסקה, מוזיאון TNN, העיר העתיקה, ישיבת חכמי לובלין, קבר החוזה מלובלין.

בלז'ץ: ביקור באתר, קיום טכס זיכרון במקום, ביקור במוזיאון בלז'ץ

בילגוראיי: ביקור בפרויקט העיירה המשוחזרת, מוזיאון בשביס זינגר. תעתיק בית כנסת מעץ, ספסל בשביס זינגר, בית איצ'ה קובל, המקום בו היה בית הכנסת. מוזיאון עושי הנפות, בריכות הדגים של צ'ביקלי, היער הבילגוראיי, הנהרות.

בילגוראיי: אירוע בר-מצווה מאוחרת לשמואל וייצמן שנולד בבילגוראיי, לא זכה לבר מצווה עד שחצה 80 שנות חיים.

 

 

TOUR  TO BILGORAJ 2016 Memory Wall unveiling ceremony PART 1 [Hebrew]

 

סיכום מסע 2016 בסימן הסרת הלוט מקיר הזיכרון – חלק שני

 

בילגוראיי: טכס הסרת הלוט מעל קיר הזיכרון 06.09.2016 בשיתוף עם עיריית בילגוראיי, ארגון התרבות זינגר, אנסמבל סולני תל אביב ברק טל – מנצח וסולנים.

בילגוראיי: קבלת פנים מטעם עיריית בילגוראיי בבית התרבות.

בילגוראיי: קונצרט חגיגי של אנסמבל סולני תל אביב בבית התרבות עם ברק טל – מנצח דניאל אקטע – צ'לנית.

זמושץ':   ביקור בעיר בהדרכת ד"ר אמונה נחמני גפני.

לובלין:    קונצרט אנסמבל סולני תל אביב בבית האופרה, וקבלת פנים עם ארוחה בבית יאנוש פאליקוט

 

 

TOUR  TO BILGORAJ 2016 Memory Wall unveiling ceremony PART 2 [Hebrew]

 סיפור המצבה – פרופ' יונה קרוננברג

Story of a tombstone – Prof J. Kronenberg

ישראל זמיר בבילגוראיי- סרטון טלוויזיה

Israel Zamir visiting Bilgoraj

בית ארבספלד- דליה בר בבית הולדתה בבילגוראיי

Dalia Bar finds her parents' home in Bilgoraj

 

 

 

ברית ערים תאומות עפולה - בילגוראיי

Twin towns Afula - Bilgoraj

ילדי עפולה מבקרים בבילגוראיי 2011

Afula Children Visiting Bilgoraj 2011

כנס סיכום נסיעת ילדי עפולה לפולין ובילגוראיי 2011

Following Afula's Children trip to Poland 2011

דף מידע 235 מ  21.02.20

ביקור קצר של משלחת רשמית של עיריית בילגוראיי בישראל.

קונצרט אנסמבל סולני תל אביב

המשלחת בכינוס המוניציפאלי הבינלאומי בתל אביב

פגישה עם האדמו"ר של בעלז

 

Visit of a delegation from Bilgoraj in Afula 2020

 

 

 

לזכר חברי הארגון שהלכו לעולמם

In memory of the organization's members who passed away.

אבינון בנימין בני ז"ל

Avinun Benjamin r.i.p

אולמר אלי ז"ל

Ulmer Eli r.i.p

איליש איצ'ה מאייר יצחק ז"ל

Ilish Itche Mayer Itzhak r.i.p

אמיר שולה ז"ל

Amir Shula r.i.p

אמסלם אולמר רחל ז"ל

Amsalem Ulmer Rachel r.i.p

אנט יעקב [יוקלה'] ז"ל

Ant Yaakov [Yokele] r.i.p

בלבן-אוברהנד רבקה רגינה ז"ל

Balaban Oberhand Rivka Regina r.i.p

בן ארצי שמואל ז"ל

Ben Arzi Shmuel r.i.p

בר-און [זיצר] רחל ז"ל

Bar-On [Zitzer] Rachel r.i.p

ברגר אריה ז"ל

Berger Arie r.i.p

ברגר זהבה ז"ל

Berger Zehava r.i.p

ברון מרדכי ז"ל

Bron Mordehay r.i.p

צבי הנריק ברמן ז"ל

Berman Zvi Henrik r.i.p

ברפמן חיים משה ז"ל

Brafman Hayim Moshe r.i.p

הרמן שלמה ז"ל

Harman shlomo r.i.p

הרמן שמואל ז"ל

Harman Shmuel r.i.p

ווקסברג-גלנץ בריינה ז"ל

Vaksberg-Glantz Brayne r.i.p

ויינברג-שטרוזר בתיה ז"ל

Winberg-Shtruzer Batya r.i.p

זילברצוויג חנה הנקה ז"ל

Zilberzwig Chana Hanka r.i.p

זלצמן גיטלה גניה ז"ל

Zaltzman Gitale Genia r.i.p

זמיר ישראל ז"ל

Zamir Israel r.i.p

טייר אביגדור ז"ל

Tayer Avigdor r.i.p

טל בנימין ז"ל

Tal Benjamin r.i.p

לומר [לומרמן] ג'ו ז"ל

Lumer [Lumerman] Joe r.i.p

מושל ד"ר סבינה שרה ז"ל

Moshel Dr. Sabina Sara r.i.p

מנה אברהם ז"ל

Mana Avraham r.i.p

מנס ד"ר אלכסנדר ז"ל

Mannes Dr. Alexander r.i.p

ניב משה ז"ל

Niv Moshe r.i.p

עצמון הניה ז"ל

Atzmon Henia r.i.p

עצמון יצחק מיכאל ז"ל

Atzmon Michael Izhak r.i.p

פך זאב ולוול ז"ל

Peck Zeev r.i.p

פך משה ז"ל

Peck Moshe r.i.p

קורן ישראל ז"ל

Koren Israel r.i.p

שובל אלקה  ז"ל

Shoval Elka r.i.p

שולמן טובה ז"ל

Shulman Tova r.i.p

שטרוזר נחמה ז"ל

Shtruzer Nechama r.i.p

שטרם אלקה ז"ל

Shtram Elka r.i.p

שרף משה ז"ל

Sharf Moshe r.i.p

 

 

 

 

 

דפי עדכון לחברינו

Newsletters to members

דף מידע 296     05.05.24

 

אזכרה שנתית לקדושי בילגוראיי

ערב יום השואה והגבורה, יום ב'  05.05.24 כ״ז בְּנִיסָן תשפ״ד

Newsletter Number 296 from 05.05.24 [Hebrew]

 

דף מידע  295    22.04.24

 

ידידנו יאנוש רוסלן, ראש העיר של בילגוראיי הפסיד בבחירות לראשות העיר.

רוח ההתנדבות והנדיבות של חברנו שלמה שרף.

פתרון התעלומה של אניה/חנהלע גרינאפל שביקשתי לקבל מידע עליה בדף העדכון הקודם

תמונות חדשות שהגיעו  מבילגוראיי נופים, מרחבים, יער, ביצות.

Newsletter Number 295 from 22.04.24 [Hebrew]

 

דף מידע  294    20.04.24

 

ברכה לחג הפסח.

Newsletter Number 294 from 20.04.24 [Hebrew]

 

דף מידע  293    22.03.24

 

חג פורים שמח לחברי ארגון יוצאי בילגוראיי ולמשפחותיהם

על העיירה חלם באווירה פורימית.

אתר אינטרנט חדש ליקירנו וחבר הארגון שלנו שמוליק עצמון וירצר.

כל מי שיכול לספק מידע על אניה/חנהלע גרינאפל שבתמונה המצורפת מתבקש ליידע אותנו.

כל מי שיכול לספק מידע על אניה/חנהלע גרינאפל שבתמונה המצורפת מתבקש ליידע אותנו.

תמונות חדשות שהגיעו  מבילגוראיי.

Newsletter Number 293 from 22.03.24 [Hebrew]

 

דף מידע  292    12.01.24

 

פתיח – ישראל בר-און

חברנו שרגא שתיל פינה את ביתו שבמטולה עם פרוץ המלחמה ונמצא מאז בקיבוץ כפר בלום.

אירוע האזכרה השנתית ליהודי בילגוראיי התקיים בבילגוראיי כמידי שנה ב 02.11.23.

פגיעה על רקע אנטישמי באבן זכרון המציינת את מיקום בית הכנסת בבילגוראיי.  

צילצול מיליון פעמונים לסולידריות עם ישראל לציון 100 ימים לאסון 07.10.23.  

הסרט תכנית א' יוצא לאקרנים -  שורדי שואה נשבעים לנקום את מות יקיריהם על ידי הנאצים.

שידור חוזר בטלוויזיה של ראיון עם חסידת אומות העולם הבילגוראית, דנוטה מיקולסקה.

תמונות חורף חדשות שהגיעו  מבילגוראיי.

יום הזיכרון הבינלאומי לשואה.

Newsletter Number 292 from 12.01.24 [Hebrew]

 

דף מידע  291    06.12.23

 

אנו מחפשים  מידע אודות משפחת המנוח מרדכי גנזנהויט: יליד 11.02.1896 בטומשוב פולין, בן אריה ותמה

Newsletter Number 291 from 06.12.23 [Hebrew]

 

דף מידע  290   20.10.23

 

מסר של נחמה ועידוד לנוכח ימים קשים שעוברים עלינו.

Newsletter Number 290 from 20.10.23 [Hebrew]

 

דף מידע  289   12.10.23

 

תגובת ראש עיריית בילגוראיי ואחרים בהקשר עם רצח נכדתו של שלמה שרף

Newsletter Number 289 from 12.10.23 [Hebrew]

 

דף מידע  288   11.10.23

 

ארגון יוצאי בילגוראיי מתאבל יחד עם חברנו שלמה שרף על רצח נכדתו מאי נעים ז"ל.  במסיבת הטבע בדרום.

Newsletter Number 288 from 11.10.23 [Hebrew]

 

דף מידע  286   15.08.23

 

פתח דבר

ביקור משלחת מעפולה בבילגוראיי

 משפחת חסידי אומות העולם, משפחת מיקולסקי מבילגוראיי – אחרית דבר.

ביקור של ראש איגוד המדריכים וחמישה מדריכים בבילגוראיי, פתח להעלאת העיר על מפת הטיולים בפולין.

נמצא תיעוד נדיר של שחרור ‘רכבת המוות’ ממחנה ברגן בלזן.

תמונות חדשות מבילגוראיי עורקי מיים החוצים את העיר ושביל אופניים  צילומי  Jagoda St

תמונות חדשות מבילגוראיי בעיקר היער צילומי  Leszek Grzywna

תמונות חדשות מבילגוראיי תמונות מהעיר ונופים צילומי  Grzegorz Michalski.

Newsletter Number 286 from 15.08.23 [Hebrew]

 

דף מידע  285   06.05.23

 

מסמכים של יהודי בילגוראיי בגטאות הנמצאים בארכיון היהודי בוורשה  -  חלק שני

Newsletter Number 285 from 06.05.23 [Hebrew]

 

דף מידע  284   06.05.23

 

מסמכים של יהודי בילגוראיי בגטאות הנמצאים בארכיון היהודי בוורשה   -  חלק ראשון

Newsletter Number 284 from 06.05.23 [Hebrew]

 

דף מידע 283    17.04.23

 

אזכרה שנתית לקדושי בילגוראיי

ערב יום השואה והגבורה, יום ב'  17.04.23 כ"ו ניסן ה'תשפ"ג

Newsletter Number 283 from 17.04.23 [Hebrew]

 

דף מידע  282    17.04.23

 

מסמכים ע"י יהודי בילגוראיי בגטאות הנמצאים בארכיון היהודי בוורשה.   חלק שני

Newsletter Number 282 from 17.04.23 [Hebrew]

 

דף מידע  280    20.03.23

 

תמונות נהדרות של בילגוראיי בשלג

Newsletter Number 280 from 20.03.23 [Hebrew]

 

דף מידע  279    09.03.23

 

ארתור בארה מבילגוראיי בשדה בוקר

Newsletter Number 279 from 09.03.23 [Hebrew]

 

דף מידע  278    21.02.23

 

אירוע לכבוד שמוליק עצמון וירצר בהבימה לציון השקת סיפרו ׳חולם ביידיש׳, ומלאת 70 שנה על במות ישראל

Newsletter Number 278 from 21.02.23 [Hebrew]

 

דף מידע  277    22.12.22

 

הספר של יקירנו שמוליק עצמון וירצר והמונודרמה לשניים שכתב עליו יהושע סובול

יום עיון בנושא צריכה מושכלת של מדיה שהתקיים במוזיאון "אנו" [בית התפוצות].

ברכה מחסידת אומות העולם הבילגוראית, דנוטה מיקולסקה לרגל חג החנוכה.

 

Newsletter Number 277 from 22.12.22 [Hebrew]

 

דף מידע  276    16.12.22

 

חג חנוכה שמח לחברי ארגון יוצאי בילגוראי:

 ברכות ארגון יוצאי בילגוראיי לענת צ'צ'יק על קבלת הפרופסורה.

 הסתו בבילגוראיי בעיצומו ומבשר כבר על החורף בשלג כבד שמכסה את העיר.

ביקור קצר של משלחת בילגוראיי בראשות ראש העיר רוסלן בעפולה העיר התאומה.

יום עיון בנושא צריכה מושכלת של מדיה שיתקיים במוזיאון "אנו" [בית התפוצות].

Newsletter Number 276 from 16.12.22 [Hebrew]

 

דף מידע  274    07.11.22

 

אירוע האזכרה השנתי לקדושי בילגוראיי 02.11.22 בית העלמין היהודי בבילגוראיי:

גליון עיריית בילגוראיי – הזמנת הציבור לאזכרה של קדושי העיירה ע"י ראש העיר יאנוש רוסלן.

קונצרט זיכרון – ודברי חברנו ארתור בארה בעניין זה.

הכרת אירועים היסטוריים ממלחמת העולם השניה באמצעות תיאטרון חוצות בסביבה אוטנטית.

תמונות חדשות שהגיעו לאחרונה לידיי.

Newsletter Number 274 from 07.11.22 [Hebrew]

 

דף מידע  272    19.08.22

 

כללי – סקירה מקוצרת של הרקע לסוגיית בית העלמין היהודי בבילגוראי:

מכתב שהגיע לרב שודריך ואלי מהיזם וחברת הבניה  ARK RYT Ltd מקרקוב עם הצעת פשרה.

מה מפריע לי במכתבו של היזם ומחשבותיי באשר לפשרה.

 התייעצות עם הרב הראשי של פולין מיכאל שודריך באשר לפשרה ודעתו בנדון.

סיכום הדברים נכון לעכשיו

נספח – תוצאות הסקר הגיאופיזי בטכניקת רדאר חודר לקרקע.

Newsletter Number 272 from 19.08.22 [Hebrew]

 

דף מידע 270     15.06.22

 

יאנוש רוסלן  ראש העיר של בילגוראיי- בנאום בכנס ערים אחיות בבילגוראיי בתאריך 11.06.2022.

סוגיית בית העלמין היהודי שברחוב קונופניקה בבילגוראיי, זה שמחוץ לחלק המגודר, אינה נגמרת.

 המצב העכשווי: מבוסס על מידע שארתור בארה מעביר לידיי.

לסיכום: ידיעות עדכניות שהגיעו מארתור בארה.

בקשה מציבור חברינו לשמיעת דעתכם כיצד לנהוג בעניין בית העלמין.

ארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער על פטירתה של אחיינית דנוטה מיקולסקי אליזבטה דזיאק [Elżbieta Dziak].

בית ספר ציוני בבילגוראיי אין תאריך מתי זה צולם.

Newsletter Number 270 from 15.06.22 [Hebrew]

 

דף מידע 269     10.05.22

 

בית הכנסת של בילגוראיי שלפני המלחמה.

 תמונת סבו של רפאל לנגפלד לאחר שהגרמנים בבילגוראיי ביזו אותו כשגלחו את ראשו.

 מהמתחולל בימים אלו בבילגוראיי.

 כמו בכל רחבי פולין, כך גם בבילגוראיי חוגגים את השלישי במאי הוא יום החוקה.

ללמד שחמט לילדי בילגוראיי כבר בגיל הרך.

לימוד ילדי בילגוראיי ג'ודו וקארטה כבר בגיל הרך

הקניית אמנות הריקוד לצעירי וילדי בילגוראיי.

Newsletter Number 269 from 10.05.22 [Hebrew]

 

דף מידע 268     27.04.22

 

אזכרה שנתית לקדושי בילגוראיי

יום ד' 27.04.2022 כ"ו בניסן תשפ"ב

Newsletter Number 268 from 27.04.22 [Hebrew]

 

דף מידע 266    10.04.22

 

"חורבן בילגוראיי" בתרגום לאנגלית [Destruction of Bilgoraj  ראה אור.

הועברה תרומת חברי ארגון בילגוראיי למען פליטי אוקראינה באמצעות עיריית בילגוראיי.

באשר לאזכרה השנתית 2022.

מהמתחולל בימים אלו בבילגוראיי.

חיילים אמריקאים בבילגוראיי.

פליטים מאוקראינה מייצרים בבילגוראיי רשתות הסוואה לחיילים שנלחמים בפולש הרוסי.

 מרכז סיוע  בילגוראיי לפליטי אוקראינה.

תלמידי בילגוראיי ארגנו יריד עוגות לעזרת תלמידים פליטים.

סניף בילגוראיי של הצלב האדום הפולני מסייע לפליטי אוקראינה.

Newsletter Number 266 from 10.04.21 [Hebrew]

      

דף מידע 264    01.04.22

 

"חורבן בילגוראיי" בתרגום לאנגלית [Destruction of Bilgoraj  ]  ראה אור.

 

הועברה תרומת חברי ארגון בילגוראיי למען פליטי אוקראינה באמצעות עיריית בילגוראיי.

 

באשר לאזכרה השנתית 2022.

 

מהמתחולל בימים אלו בבילגוראיי.

 

חיילים אמריקאים בבילגוראיי.

 

פליטים מאוקראינה מייצרים בבילגוראיי רשתות הסוואה לחיילים שנלחמים בפולש הרוסי.

 

מרכז סיוע  בילגוראיי לפליטי אוקראינה.

 

תלמידי בילגוראיי ארגנו יריד עוגות לעזרת תלמידים פליטים.

 

סניף בילגוראיי של הצלב האדום הפולני מסייע לפליטי אוקראינה.

Newsletter Number 264 from 01.04.21 [Hebrew]

      

דף מידע 263      07.03.22

מגבית תרומות לעיריית בילגוריי לעזרת פליטי אוקראינה

 

Newsletter Number 263 from 07.03.21 [Hebrew]

             

דף מידע 262    06.03.22

 

פעילות אנושית לפליטי אוקראינה בבילגוראיי [מידע שהתקבל מידידנו ארתור בארה].

 

יאנוש רוסלאן - ראש עיריית בילגוראיי בשיחה בטלוויזיה על המצב באוקראינה.

 

דעתי על האסון האוקראיני בהקשר שלנו והרהוריי בנידון. [ישראל בר-און].

 

שתל השבלול שמחזיר לחירשים היכולת לשמוע – והקשר הבילגוראיי שלו.

Newsletter Number 262 from 06.03.21 [Hebrew]

      

דף מידע 261    12.02.22

 

תרגום "חורבן בילגוראיי" לאנגלית ע"י JewishGen בשלבים מתקדמים לקראת השלמתו

 

יאנוש רוסלן [ראש העיר בילגוראיי] - יש לי תוצאה חיובית.

 

ביום 27.01.2022 צוין גם בבילגוראיי יום הזיכרון הבינלאומי לשואה.

 

מצאתי את קבר ההמונים בו קבורים סבי סבתי דודותיי עוללם ודודי.

 

20 שנה מאז הוקם "אנסמבל סולני תל אביב" ברכות לאירוע מבילגוראיי.

 

מה מתחולל בבילגוראיי בימים אלה.

 

חורף בבילגוראיי.

אירוע חוצות בבילגוראיי – חג דתי "חג שלושת המלכים".

האם תהיה סילביה בובר, היפיפייה מבילגוראיי, הזוכה בתחרות מיס פולין השנה?

פעילות תרבותית לילדים – תיאטרון ילדים בבילגוראיי.

גיוס בני נוער בילגוראיי לשירותי הצלה וכיבוי אש

Newsletter Number 261 from 12.02.22 [Hebrew]

      

דף מידע 259   06.12.21

 

דרישת שלום מדנוטה מיקולסקי ראנק, חסידת אומות העולם הבילגוראית.

 

תמונה חדשה שהגיע מאסתי שפיטלניק עילם .

 

יערות בילגוראיי- ממשיך תהליך הרס היערות החובקים את בילגוראיי.

 

סיפורי אגדות מפיו של מספר הסיפורים והמדריך לפולין יהודה ירון.

 

JRI-Poland.org משתפת פעולה עם יד ושם.

Newsletter Number 259 from 06.12.21 [Hebrew]

      

דף מידע 258     03.10.21

 

פוסט שפירסמתי אחרי האזכרה השנתית שערכו בבילגוראיי לקרבנות יהודייה 02.11.2021

 

הלך לעולמו הכומר היהודי האב גרגור פבלובסקי – יעקב הרש גרינר .

 

צלב מסדר ההצטיינות של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה לידידנו פרופ' פאבל שפיבק.

 

עלמה והקזנובה היהודי: סיפור אהבתם של יצחק בשביס זינגר ועלמה הימן.

 

פוסט שפירסם יאנוש רוסלן – ראש העיר של בילגוראיי. ב 29.10.21

Newsletter Number 258 from 03.10.21 [Hebrew]

                                      

דף מידע 256    01.10.21

 

הקדמה

 

גילגולו של ניגון. על שני שירים מוכרים וכיצד גרם האחד לכתיבת השני.

 

"בית הספר לדיאלוג" - בעקבות יהודי בילגוראיי.

 

נתן נטע שוורדשאף – האם השתייך למשפחתכם? 

 

נסגרה קפסולת הזמן של בילגוראיי שתיפתח רק בעוד 100 שנה.

 

אירוע לציון הוצאתו לאור של ספרו של ידידנו המנוח הנריק וואג' מבילגוראיי.

 

עסקי נדל"ן בבילגוראיי – לכל המעוניין דירות לרכישה בבילגוראיי.

 

Newsletter Number 256 from 01.10.21 [Hebrew]

      

דף מידע 255    23.04.21

 

בילגוראיי – כריתת יערות בין בילגוראיי ל"וואלה מלה".

 

כיצד היה הולך יער בבילגוראיי לעולמו.

 

מכתב שכתב לייב גולדברנר מבילגוראיי לרב מרדכי שליטא רוקח – באדיב ענת [מנס] צ'צי'ק.

 

מייל שהגיע מאסתי עילם שפיטלניק – " משפחתי עם בשביס זינגר ".

 

אדם בודנר – בשל איש שכמותו ודומים לו יש לשמור על קשר עם פולין.

 

סרטון תדמית של בילגוראיי.

 

תמונות חדשות מבילגוראיי - פנורמות של העיר.

 

תמונות חדשות מבילגוראיי – בית עושי הנפות.

 

תמונות חדשות מבילגוראיי – העיירה המשוחזרת ומנהלת המתחם.

 

תמונות חדשות מבילגוראיי – מגדל שומרי היערות, מגדל תצפית בגובה 56 מטרים.

 

על יום הזיכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות איבה בפוסט של

 

בלוג ארגון התרבות בבילגוראיי.

 

פוסט שהעלה מאסטרו ברק טל – מנצח אנסמבל סולני תל

 

אביב לקראת יום השואה.

 

טכסים ועצרות בפולין לציון 78 שנים למרד גטו ורשה.

Newsletter Number 255 from 23.04.21 [Hebrew]

דף מידע 253   07.04.21

 

בילגוראיי לאחר השריפה [בילגוריי נאך דער שריפה]

 

המפלצת – היטלר כתינוק חמוד ותמים שיר של ויסלבה שימבורסקה [Wisława Szymborska]

 

תמונות היסטוריות חדשות שהגיעו אלינו.

 

JewishGen לכל מי שמעוניין לנסות ולחפש אחר עקבותיהם של בני משפחתו.

 

תמונות חדשות מבילגוראיי - מערכות סולריות בבתי בילגוראיי.

 

תמונות חדשות מבילגוראיי – הגשר ברחוב לובלסקי אז והיום.

 

אזכרה שנתית לקדושי בילגוראיי.

 

הסרת הלוט מעל מצבת בילגוראיי בבית העלמין בחולון ב 1977.

 

ארגון "זינגר" לתרבות בבילגוראיי – בהסברים על מהות "יום השואה" בישראל.

 

יום ראשון "הדקל" שמתחיל את שבוע הקודש של חג הפסחא.

Newsletter Number 253 from 07.04.21 [Hebrew]

דף מידע 251  14.03.21

 

הגטו של בילגוראיי

 

גיא אולמר בנו של חבר האירגון שלנו אלי אולמר ז"ל בדברים לזכר אביו שנפטר לאחרונה.

 

כתבה בטלוויזיה הבילגוראיית על "אנסמבל סולני ת"א" לרבות אזכור הופעותיה שם ב 2016.

 

תמונות היסטוריות חדשות שהגיעו אלינו.

 

ילדים יהודיים מצחצחים מגפיים של חיילים גרמניים בבילגוראיי הכבושה אלינו

 

חיילים אוסטריים בבילגוראיי

 

שרטוט ותכנית משחטת העופות של הקהילה היהודית בבילגוראיי. ב 1938.

 

תמונות חדשות ומקסימות של החורף בבילגוראיי.

 

לכל המעוניין בהקראת שמות יקיריו במוזיאון יהודי גליציה על ידי מתנדבים בפולין ביום השואה

Newsletter Number 251 from 14.03.21 [Hebrew]

                                                                            

דף מידע 248 מ 09.01.21

 

שלושה כרכי מסמכים על היסטוריית יהודי בילגוראיי ומסמך שגילה Piotr Flor שלדעתי נודף ממנו ריח של שנאת יהודים.

 

פרופ' קול סבינה בובר [prof. KUL Sabina Bober] מאוניברסיטת לובלין מבקרת בבילגוראיי.

 

הסופרת אגטה טושצ'ינסקה פיסרקה [Agata Tuszyńska – Pisarka] על יצחק בשביס זינגר וחמלתו על חיות וחרקים.

 

הכנסיות בבילגוראיי בעידן הקורונה.

 

תמונות חדשות שהגיעו מבילגוראיי

Newsletter Number 248 from 09.01.21 [Hebrew]

                                                             

דף מידע 246 מ 05.11.20

 

לאחר עשרות שנים של קיומו של מבנה עיריית בילגוראיי, השנה זכה ל "מתיחת פנים"

 

מזמין אתכם לביקור ציורי ביום השוק הבילגוראיי שלפני המלחמה.

 

הפגנות סוערות כנגד איסור ההפלות בפולין שאינן פוסחות על בילגוראיי

 

פעילויות הנצחה וזיכרון ליהודי בילגוראיי ב 02.11.2020

 

ספר חדש על מחנה ההשמדה בלז'ץ ראה אור ע"י ארגון יוצאי קרקוב

 

על "היציאה", בתקשורת, של חברנו שלמה שרף והעליהום התקשורתי עליו

 

Newsletter Number 246 from 05.11.20 [Hebrew]

דף מידע 245 מ 20.10.20

 

השטעטל המשוחזר הופך להיות המרכז החדש של בילגוראיי

 

שני אדמו"רים של בעלז – אב ובנו. הרב מרדכי רוקח שהיה הרב האחרון של בילגוראיי ובנו הרב יששכר דב רוקח.

 

 האם הייתה רכבת בבילגוראיי הישנה?

   

פרופ' מוניקה אדמצ'ק גרבובסקה "תמונות של לובלין ומחוז לובלין בספרות היידיש".

 

שר החינוך והמדע החדש של פולין מכנה מצבות זיכרון לשואה "שערוריה".

 

החלטת ממשלת פולין למנוע ייצוא בשר משחיטה כשרה נכשלה בסנט הפולני.

Newsletter Number 245 from 20.10.20 [Hebrew]

דף מידע 244 מ 08.10.20

 

טחנת הקמח השרופה שעל הנהר הלבן בתהליך שיחזור.

 

מתנדבים, תושבי בילגוראיי, מנקים את העיר ואת הנהרות.

 

מגפת הקורונה אינה פוסחת על מערכת החינוך בבילגוראיי.

 

הקרן Bilgoraj xxi מי שיזמה והקימה את השטייטל המשוחזר בבילגוראיי בהנהלה חדשה.

 

על פסטיבל זינגר בבילגוראיי כתבת הטלוויזיה הבילגוראיית מ 18.07.2020

Newsletter Number 244 from 08.10.20 [Hebrew]

דף מידע 243 מ 25.09.20

 

הלכה לעולמה חברת הארגון אלקה שטרם ז"ל

 

תמונות מפגישת המשלחת של בילגוראיי עם האדמור מבעלז בפברואר 2020

 

מתנדבים, תושבי בילגוראיי, מנקים את בית העלמין היהודי שבעיר

 

מתוך הבלוג של פרופ' פאוול שפיבק על חגים יהודיים

 

מנהלה החדש של FODZ הקרן לשימור המורשת היהודית Piotr Puchta בביקור בבילגוראיי.

Newsletter Number 243 from 25.09.20 [Hebrew]

דף מידע 241 מ 18.08.20

נפטר ידידנו הבילגוראיי  Henryk Wujec איש ציבור, ממנהיגי סולידריטי ומנהיג המחתרת לסילוק הקומוניזם מפולין, חבר בית הנבחרים הפולני [הסיים] ודמות מרכזית בטיפוח הקשרים אתנו בהיותו ממקימי ארגון התרבות ע"ש בשביס זינגר בבילגוראיי.

Newsletter Number 241 from 18.08.20 [Hebrew]

דף מידע 240 מ 19.07.20

נפטר ידידנו הבילגוראיי  Tadeusz Kuzminskiמי שיזם ובנה את העיירה המשוחזרת בבילגוראיי ואת בית הכנסת מעץ במרכזה

Newsletter Number 240 from 19.07.20 [Hebrew]

דף מידע 239 מ 18.07.20

 

בתקווה שלא נפגעתם מהקורונה וברכות הבראה מהירה למי שנדבק במחלה

 

יאנוש רוסלן בעמדה נחרצת נגד השלטון הפולני ערב הסיבוב השני בבחירות לנשיאות בפולין.

 

תוצאות הבחירות לנשיאות פולין - אנדריי דודא זכה לכהונה נוספת ומנצח במחוז בילגוראיי.

 

טכס לציון רצח יהודים בשריפתם באסם בעיירה ידוובנה

 

שני צלמים מתעדים את בילגוראיי בימים אלו

 

משפחת קלמנוביץ' מבילגוראיי – מידע שהתקבל מרומנובסקי מריה. בת המשפחה ממונטריאול.

 

העשרה במסגרת ובאדיבות גיל מעמותת מדריכי פולין ומנחילי זיכרון השואה.

Newsletter Number 239 from 18.07.20 [Hebrew]

דף מידע 238 מ  04.05.20

 

עמותת ממעמקים התגייסה להעביר אוכל ותרופות לחסידי אומות עולם

 

ביקור המשלחת מבילגוראיי בעפולה בדיווח "היום בעמק"

 

שני צלמים מתעדים את בילגוראיי בימים אלו

 

הומור בילגוראיי בעידן הקורונה.

 

תכנון והקמת 86 פרויקטים בתחום מקורות אנרגיה מתחדשים במחוז בילגוראיי.

 

אלוהים במרתף: מוזיאון השואה שהקדים את "יד ושם"

 

השואה של מדען הגרעין היהודי

 

עדכוני זכויות, אביב לניצולי השואה אפריל 2020

 

הרצאות ואירועים

 

חדשות בית ליוויק בניהול דניאל גלאי.

Newsletter Number 238 from 04.05.20 [Hebrew]

דף מידע 237  מ  18.04.20

 

גליון לקראת יום השואה במקום האזכרה השנתית

 

חווה אלברשטיין בשיר "פרילינג" [אביב[

 

מדמואזל – שיר לכבוד אנדרה גלן – בלגית שהצילה ילדים יהודיים ועל פרופ' שאול הראל

 

הנה שיר מרגש שנכתב והולחן כהוקרה לאנדרה גלן בביצוע קרן הדר ורפי קדישזון.

 

כיצד הצליח אבי לאתר את אמי בגרמניה שלאחר השואה ולהתאחד איתה

 

מסמך על שורדי ברגן בלזן ששוחררו ע"י כוח שריון אמריקאי

 

לקראת יום השואה זוכרים מקרוב, מחבקים מרחוק

 

לקראת יום השואה March of life - לכל איש יש שם

 

לקראת יום השואה מסר מקרן הפיוס הפולנית לקראת יום השואה

 

לקראת יום השואה הרצאות ואירועים:

Newsletter Number 237 from 18.04.20 [Hebrew]

דף מידע 236 מ  12.04.20

השנה לא נקיים את האזכרה השנתית לקדושי בילגוראיי.

 

תודה על העידוד וברכות ההחלמה שקיבלתי מכם חברי הארגון.

 

ברכות לבילגוראיי של ישראל בר-און, שמוליק עצמון והרב הראשי בפולין מיכאל שודריך ולפסחה בטלוויזיה של בילגוראיי.

 

אהרן קרוכמלניק מברלין.

 

תמונה חדשה של סידור שהודפס בדפוס נטע קרוננברג בבילגוראיי 1934.

 

רפי קליין – סיפור על אמא.

Newsletter Number 236 from 12.04.20 [Hebrew]

דף מידע 235 מ  21.02.20

ביקור קצר של משלחת רשמית של עיריית בילגוראיי בישראל.

 

קונצרט אנסמבל סולני תל אביב.

 

המשלחת בכינוס המוניציפאלי הבינלאומי בתל אביב.

 

פגישה עם האדמו"ר של בעלז

 

התנהלויות עירוניות אגרסיביות ומבישות הפוגעות בזכר השואה.

 

מועדון הסרט של יד ושם

 

צילום ואמנות בתקופת השואה

 

היבטים אזוריים של השואה – כנס בין-לאומי

 

הטנגו של אסירי אושוויץ

 

הודעות המכון הפולני

 

תמונות חדשות מבילגוראיי – צולמו ע"י צלם בילגוראיי Buena Vista Foto

Newsletter Number 235 from 21.02.20 [Hebrew]

דף מידע 234  מ 07.02.20

משפחת צבי הנריק ברמן יליד בילגוראיי המתגורר בחולון.

 

תעודות לידה נוספות מתחילת המאה העשרים שרה באט ברון ושלום ברון.

 

אתר לחפוש ואיתור בני משפחה לפי עיירות וערים

 

הרב מרווין הייר [נצר למשפחה בילגוראית ויו"ר מרכז שמעון ויזנטל] בותיקן אצל האפיפיור פרנציסקוס.

 

דרישת שלום מיקירתנו דנוטה מיקולסקי רנק חסידת אומות העולם מבילגוראיי

 

"היידיש שבה לחיים אבל צריך לעזור לה" ראיון עם שמוליק עצמון וירצר ב"מקור ראשון"

 

תיאטרון היידישפיל ההצגה עלמה ורות עם ענת עצמון

 

משלחת של אנשי עיריית בילגוראיי מגיעה ארצה בפברואר

 

גדי כפיר – העבודה לא משחררת

 

מן הבריחה דרך קפריסין לארץ המובטחת.  יום העיון השנתי השני בנושאי הבריחה וההעפלה. משיריו של

 

הנסיעות לגיא ההריגה: נסיעות לפולין, ליטא ומזרח אירופה בראי הציונות הדתית. אונ' בר אילן

 

בעת התחיה ושירים אחרים

 

אברמק שנרצח באושוויץ במופע בתמונע

 

Newsletter Number 234 from 07.02.20 [Hebrew]

דף מידע 232 מ   16.11.19

אזכרה בבילגוראיי ליהודי העיירה חומר נוסף שהתפרסם בעיתונות ובטלוויזיה

 

ביקור בזק של משלחת מעפולה בבילגוראיי נובמבר 2019.

 

בילגוראיי הישנה וההיסטורית – קהילה של צדקה וחסד – המטבח הבילגוראיי

 

הרב צבי יחזקאל מיכלסון יליד בילגוראיי שהיה לרבה של וורשה ופלונסק ושנרצח בטרבלינקה.

 

סרטון היסטורי – כיבוש מינכן ע"י הצבא האמריקאי 30.04.1945

Newsletter Number 232 from 16.11.19 [Hebrew]

דף מידע 231  מ  06.11.19

אזכרה בבילגוראיי ליהודי העיירה לציון 77 שנה לחיסול הקהילה 04.11.2019

 

הבהרות ותיקונים לכתבה על האזכרה בבילגוראיי 04.11.2019

תמונות מהאזכרה בבילגוראיי.

 

כדי להבין את שהתחולל בבילגוראיי ב 02.11.1942 הנה מה שמספר ישראל גייסט בעדותו.

 

יד ושם - יום עיון במוזיאון ארץ ישראל תל אביב  26/11/19. ילדים בדרך הביתה.

 

יום עיון באוניברסיטת בר אילן 20/11/19. חומר ורוח על התרבות החסידית בפולין.

 

מוזיאון בית התפוצות, תל אביב. מרתה כהן- איך הפכתי במקרה למרגלת  21/11/19.

 

תמונות מתוך הבונקר של אדולף היטלר

Newsletter Number 231 from 06.11.19 [Hebrew]

דף מידע 230  מ  11.10.19

שמוליק עצמון באירוע באושוויץ בירקנאו לציון מרד הזונדרקומנדו

מה ומי היו הזונדרקומנדו?

 

סדרת סרטים והרצאות בנושא שואה, בסינמטק תל אביב.

 

אירועים קרובים בהקשר לקשרי ערים תאומות בין עפולה לבין בילגוראיי.

 

כך נראית עיר מובסת – סרטון בצבע של ברלין הכבושה וההרוסה ביולי 1945

Newsletter Number 230 from 11.10.19 [Hebrew]

דף מידע 229  מ  27.09.19

תשעים שנה ושבעים שנות במה מלאו לשמוליק עצמון וירצר

אודות המכון הפולני.

 

סמסטר סתיו בלימודי השפה הפולנית  24.10.19

 

תאטרון Ludowy מקרקוב, בתאטרון הסימטה יפו מעלה את ההצגה “Miss Julie 28.10.19

 

מפגש בספריית בית אריאלה ת"א שיוקדש לתרגום מפולנית של "חנויות  קינמון ו"בית המרפא בסימן שעון החול" של ברונו שולץ בתרגומה של מירי פז 29.10.19.  

 

הכדורגלן שהפך למציל.

 

הסרט "השלב האחרון" - ונדה יקובובסקה "אם כל סרטי השואה"

 

קורס על יהודים שהצילו יהודים אחרים בתקופת השואה.

 

אתר ההנצחה בפלשוב- עצומה לשכנע את תושבי השכונה הגובלת במחנה שלא להתנגד לתכניות ההנצחה ואתר זיכרון.

יהודים במרד ורשה.

Newsletter Number 229 from 27.09.19 [Hebrew]

דף מידע 227 מ  25.05.19

משפחת גליקליך מבילגוראיי

 

מתן שפי – חוקר במכון ההיסטורי היהודי. קשר לשרה ברון יוצאת בילגוראיי

 

תמונות של בילגוראי 42 שצילם חייל גרמני.

 

תמונת חוג דרמתי בבילגוראיי – תמונה שהגיע מיוסי שובל.

 

שאלון לצרכי מחקר מיועד לבנות ובני דור שני.

 

הלמוט קליינקה הגרמני מאושוויץ שהציל יהודים

Newsletter Number 227 from 25.05.19 [Hebrew]

דף מידע 224  מ  ‏‏‏05.11.18

02.11.2018 זוכרים בבילגוראיי את יהודי בילגוראיי.

 

תמונת גזירת זקן ליהודי.

 

רשימת 71 יהודים בילגוראיים ניצולים שחיו לאחר המלחמה בשלונסק [שלזיה].

 

רשימת 100 יהודים בילגוראיים ניצולים שחיו לאחר המלחמה בשצ'צין.

 

תמונות חדשות של יהודי בילגוראי שהגיעו לידי לאחרונה.

 

ברכות ל Janusz Rosłan על בחירתו לראש העיר בילגוראי.

 

הרצאות מוקלטות על ורשה ויהודיה בתקופת השואה: צוהר לחיי הפרט והחברה בתקופות קיצון. מוגשות ע"י פרופ' חוי דרייפוס - הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת תל אביב.

 

פרויקט "מנהיגי הדו-שיח" [ [Leaders of Dialogue project בפולין.

 

לצפייה בדף של ארתור בארה בפרויקט "מנהיגי הדו-שיח".

Newsletter Number 224 from 05.11.18 [Hebrew]

דף מידע 222  מ  07.08.18

תיק מס' 206 – תיקייתה המקורית של משפחת מיקולסקי בארכיון "חסידי אומות העולם" ביד ושם

Newsletter Number 222 from 07.08.18 [Hebrew]

דף מידע 221  מ  ‏‏‏04.08.18

פתח והורד את ספר היזכור של משה טייטלבוים "בילגוראיי יזכור בוך".

 

בהמשך לסריקת הספר "חורבן בילגוראיי" [בעריכת אברהם

קרוננברג] ולהעלאתו לאינטרנט שמאפשרת לכל המעוניין לעיין בו מעל מסך המחשב וגם להורידו למחשב הפרטי ולהדפיסו, ראיתי לנכון לערוך גם את ספר היזכור השני המנציח את קהילת בילגוראיי, הספר שכתב משה טייטלבוים, והכנתי ממנו קובץ דיגיטלי בתבנית PDF.

Newsletter Number 221 from 18.04.18 [Hebrew]

דף מידע 220  מ  28.07.18

על רוצח היהודים הבילגוראיי שפעל בתוך גבולות העיירה הכבושה - פרנצ'ישק קולשה [Franciszek Kulesza]

Newsletter Number 220 from 28.07.18 [Hebrew]

דף מידע 219 מ  14.07.18

צפה או הורד למחשבך את הספר "חורבן בילגוראיי"

 

אינדקס רשימת שמות המופיעות בספר "חורבן בילגוראיי"

Newsletter Number 219 from 14.07.18 [Hebrew]

דף מידע 218 מ  04.06.18

מפגש חברים עם חוקרת השואה המוערכת פרופ' אלינה סקיבינסקה המגיע ארצה כאורחת ארגון יוצאי בילגוראיי

יהודים תחת שלטון הכיבוש הגרמני במחוז בילגוראיי" ההרצאה תהיה בשפה האנגלית.

Newsletter Number 218 from 04.06.18 [Hebrew]

דף מידע 216 מ  05.05.18

גבריאלה [גברישה] גורזנט, יקירתנו שמשפחתה נרצחה עם יהודים שהסתירו, הלכה לעולמה – בת 91 הייתה במותה.

הבוקר הגיעה אלי הידיעה בדבר פטירתה של הגב' גבריאלה גורזנט מבילגוראיי שהלכה לעולמה אתמול 04.05.18 בגיל 91. 

Newsletter Number 216 from 05.05.18 [Hebrew]

דף מידע 215 מ  28.04.18

פוסט- אֶפִּילוֹג בעניין מכתבו המרגש של יאנוש רוסלן ראש העיר בילגוראיי לחברי הארגון שלנו.

איש דגול

"...אם הייתי פוחד מהתוצאות השליליות שדבריי עלולים לגרום לי, אז במה הייתי שונה מכל אותם שאני מבקר במכתבי זה?..."

Newsletter Number 215 from 28.04. 18 [Hebrew]

דף מידע 214 מ 20.04. 18

מכתבו המרגש של יאנוש רוסלן ראש העיר בילגוראיי לחברי הארגון שלנו - אֶפִּילוֹג בעניין האזכרה השנתית

Newsletter Number 214 from 20.04. 18 [Hebrew]     

דף מידע 212 מ  31.03.18

 

על אביזרי קדושה ותעודות שהגיעו מבילגוראיי

Newsletter Number 212 from 31.03.18  [Hebrew]

דף מידע 211 מ 23.03.18

 

חדש! – רשימת בילגוראיים שנשלחו למחנה מיידנק ומה עלה בגורלם. [חפשו את בני משפחותיהם!]

 

 

ראש ממשלת פולין – מטאוש מורבייצקי כמייצג הנרטיב הפולני ש"ידם לא הייתה במעל, ושלמעשה הם רק קרבנות של נסיבות".

 

 

פולנים שיוצאים בגלוי כנגד הכוונה לשנות אמיתות היסטוריות ואינם שבויים ברגשות השנאה ליהודי.

 

 

ראש ממשלת פולין לשעבר: "לא נרשה למישהו להרוס בכמה שבועות את יחסינו עם היהודים"

 

 

חילופי מכתבים עם ידידי יאנוש פאליקוט באמצעות הבלוג שלו במדור – פוליטיקה.

 

 

היהודים והשאלה הפולנית. קטע נוסף מתוך הבלוג של יאנוש פאליקוט – מדור פוליטיקה.

 

 

לכל יהודי העולם מפולין באהבה – על האמן והעיתונאי רפאל בטלייבסקי ופעילותו האנטי ממסדית האקטיבית בעניין היהודי.

 

 

ראיון עם חברתנו חוקרת השואה פרופ' אלינה סקיבינסקה ב 18 בפברואר 2018 [עיקרי הראיון]

 

 

אם ברצונכם לראות כיצד בונים בתי עץ מהסוג הקיים בפולין.

 

 

תזכורת להגיע לאזכרה השנתית לקדושי בילגוראיי ב 11.04.18

Newsletter Number 211 from 23.03.18  [Hebrew]

דף מידע 209 מ  16.02.18

 

בעקבות הסערה המתחוללת בעניין החוק הפולני נגד המאשימים אותם בשיתוף פעולה.

 

 

מייל שהגיע  מארתור בארה ב 14.02.2018

 

 

אזכרת יום השואה ואירועים נלווים בבילגוראיי

 

 

נשיא ארגון בשביס זינגר וראש הארכיון היהודי בוורשה – פרופ' פאבל שפיבק.

 

 

פרופ'  אלינה סקיבינסקה – תגובה לחוק החדש והרצאה בבילגוראיי בטכס יום השואה בבילגוראיי.

 

 

אזרחי בילגוראיי במחוות כבוד לזכר יהודי בילגוראיי.

 

 

עדכון מצב בעניין מתחם הקניון המתוכנן על חלק מבית העלמין היהודי בילגוראיי לאחר החלטת בית משפט.

 

 

הלמוט קליינקה - המלאך המושיע מאושוויץ | מתוך חדשות הערב 20.7.17 מסמך מרתק ומרגש.

Newsletter Number 209 from 16.02.18  [Hebrew]

דף מידע 206 מ 29.10.17

 

רשמי ביקור בעקבות מסע ליוזפוב

Newsletter Number 206 from 29.02.17  [Hebrew]

דף מידע 205 מ 25.10.17

 

רשמי ביקור בעקבות מסע המוות מבילגוראיי לרכבת בזוורזניץ

Newsletter Number 205 from 25.10.17  [Hebrew]

דף מידע 202 מ 26.02.2017

 

הרב שלקח חלק בהשבעת טראמפ רב מרווין האייר – בן למשפחה בילגוראיית.

 

 

ביתו של הנפח המיתולוגי של בילגוראיי איצ'ה קובל שנפגע בשריפה נהרס.

 

 

אזרחי בילגוראיי במחוות כבוד לזכר יהודיי בילגוראיי.

 

עם מנגר בוורשה 1948  

 

 

האש של יֶדוָובּנֶה - בחזרה לפרשה שטילטלה את פולין

 

זכויות עדכניות לניצולי שואה - 2017 

Newsletter Number 202 from 26.02.17  [Hebrew]

דף מידע 193 מ 31.05.2016

 

מוזיאון בשביס זינגר הראשון מסוגו בעולם נחנך בבילגוראיי.

 

 

בית כנסת טיפוסי לפולין ולביאלרוס עשוי עץ - היחיד מסוגו בפולין שוחזר בעיירה היהודית המשוחזרת בבילגוראיי.

 

 

ללמד את ילדי בילגוראיי את תודעת השואה.

 

 

ביקור אשת ראש הממשלה, הגב' שרה נתניהו, בבילגוראיי.

 

מעשה וונדליזם אנטישמי שאירע בבילגוראיי 01.09.2014 [הגיע לידיעתי רק השבוע].

 

 

מרכז מסחרי מתוכנן על שטח בית העלמין היהודי שמעבר לגדר בית העלמין הקיים ברחוב קונופניקה.

 

 

סיורים מאורגנים לתושבי בילגוראיי "בעקבות בילגוראיי היהודית".

 

 

תמונות ישנות שהגיעו מרפי קליין – מי מכיר? ומי יודע?

 

 

ביתו של הנפח המיתולוגי של בילגוראיי איצ'ה קובל נפגע בשריפה הבעלים דיווח על כוונה לשקמו.

Newsletter Number 193 from 31.05.16  [Hebrew]

דף מידע 192 מ 18.05.2016

 

פרויקט שטייטלובילגוראיי של שנות העשרה של המאה העשרים

 

 

מודל וירטואלי של בילגוראיי בעשור השני של המאה העשרים –

במודל מוסרט 'תלת ממד'

 

 

מי מכיר או יודע פרטים על שפסל קניגסברג?

 

 

מכונת המלחמה, הכיבוש, הדיכוי וההשמדה הגרמנית, בימי מלחמת העולם השנייה, לא הייתה אחרת מאשר פעילות השקעות עסקית למטרות צבירת כסף של קונצרנים אמריקאים ומשפחות "אצולת הכסף". ושלטונות ארה"ב ידוע על כך אך הסתירו את המידע – האמנם??? [ראה את הכתבה המצורפת]

הניו יורק טיימס והשואה – איך זה שלא ידענו? הבעיה היחידה היא שכן ידעו.

 

 

נחנך מוזיאון לזכר פולנים שסייעו ליהודים בשואה: "גיבורים אמיתיים"

 

 

אלבום תמונות נדיר של צמרת סגל המחנה אושוויץ ביום נופש בסמוך למחנה ההשמדה.

Newsletter Number 192 from 18.05.16  [Hebrew]

דף מידע 187 מ 01.11.2015

 

עמותת זינגר בבילגוראיי – הזמנה לטכס האזכרה השנתי ליהודי העיירה שנספו בשואה.

 

 

ביקור משלחת תלמידים בילגוראיי בעפולה סוכות 2015.

תיעוד – העלאת המצגות שעשיתי בענייני בילגוראיי לאתר המצגות שלי

 

 

תמונות שהגיע אלינו – נוצרים מקומיים בבילגוראיי שמדליקים נרות בבית העלמין היהודי.

 

 

שמוליק עצמון במסע הופעות בפולין.

 

 

תמונות ישנות של בני דור ראשון מיוצאי בילגוראיי בישראל במפגשים חברתיים.

 

 

יעניין את שומרי הכשרות המתכננים להגיע לוורשה

 

 

לוח זיכרון לקדושי בילגוראיי במרתף השואה שבהר ציון שבירושלים.

 

 

להקת הזמר "השדרה" מעפולה בביקור מוצלח ומרגש בבילגוראיי בימי זינגר 2015.

Newsletter Number 187 from 01.11.15  [Hebrew]

דף מידע 185 מ 08.08.2015

 

ממשלת פולין מאפשרת, קבלת תגמול חודשי בסך כ-95 יורו לווטרנים ונרדפים, ילידי פולין המורחבת.

 

 

ימי בשביס בבילגוראיי

 

 

קיר הזיכרון לקדושי בילגוראיי [בית הקברות היהודי]

 

 

"כאן השורשים שלי לטוב ולרע..." – יונה אליאן מבקרת בפולין ומהרהרת בקול מרתק ומרגש.

 

 

ביקור של פרופ' פאבל שפיבק בעיירה המשוחזרת בבילגוראיי.

 

 

ביקור הרב הראשי לפולין מיכאל שודריך בבילגוראיי.

 

 

ביקור אנשי הקתדרה העירונית של עפולה בבילגוראיי.

 

 

פורום מנהיגים לדו-שיח פולין-ישראל.

Newsletter Number 185 from 08.08.15 [Hebrew]

דף מידע 184 מ 14.07.2015

 

תגובות בעקבות דף העדכון הקודם "מרשם התושבים בבילגוראיי 1931.

 

 

ימי בשביס בבילגוראיי

 

 

גן חסידי אומות עולם בוורשה

 

 

מי מכיר, מי יודע? מטיס קניגסברג ויוסף גליקליך.

 

 

יותר ויותר פולנים מגלים את שורשיהם היהודיים – על חתונה יוצאת דופן בוורוצלב

Newsletter Number 184 from 14.07.15  [Hebrew]

דף מידע 183 מ 04.07.2015

 

כתובות מגוריי יהודי בילגוראיי בעקבות מרשם תושבים ב 1931

מהות המידע.

 

 

חשיבות המידע החדש הזה.

מקור המידע ואיך התגלגל הוא לידינו.

 

סייגים והבהרות.

 

מפת רחובות בילגוראיי.

 

ראה את הכתובת מהמחשב שלך.

 

כתובות מגורים של יהודי בילגוראיי מפקד אוכלוסין שנערך ב   1931 [רשימה מסדר אלפביתי].

 

כתובות מגורים של יהודי בילגוראיי מפקד אוכלוסין שנערך ב   1931 [רשימה לפי רחובות]

Newsletter Number 177 from 04.07.15  [Hebrew]

דף מידע 177 מ 17.12.2014

 

תכנית שיפוץ חזית בית העלמין היהודי בבילגוראיי קורמת עור וגידים.

Newsletter Number 177 from 17.12.14 [Hebrew]

דף מידע 174  מ 12.09.2014

 

ברכת שנה טובה לכל חברי ארגון יוצאי בילגוראיי ומשפחותיהם.

 

סרט מקבלת פנים לחברי ארגון בילגוראיי בארה"ב ב 07.05.1966 חפשו את הוריכם בסרט זה.

 

 

בגין, בשביס – והיידיש, שפת השלום [כתבה של ישראל זמיר מ 1992 – התפרסמה במוסף השבוע עתון הארץ].

 

 

סטיב ורניק מארה"ב מחפש את שורשיו – מי מכיר? מי יודע?

 

 

עדותו של רודולף רדר על מחנה ההשמדה בלז'ץ, מתורגמת לעברית ע"י נחום מנור

 

 

אלף שנות היסטוריה יהודית בפולין

 

 

האמא הלכה לשוק... שיר עממי ביידיש בהנפשה מקסימה

Newsletter Number 174 from 12.09.14 [Hebrew]

דף מידע 173  מ 27.07.2014

 

השתתפות חברי הארגון בצערה של עמליה מידובניק על פטירת בעלה.

 

 

אגרת תמיכה לישראל מטעם מוניקה קרבצ'יק – בגין מבצע "צוק איתן"

 

 

פגישה עם ראש העיר הנבחר של עפולה עו"ד יצחק מירון

 

 

חדשות בעניין בית העלמין היהודי בבילגוראיי.

 

 

נפטר רוברט קובלק – מבחירי ההיסטוריונים של מלחמת העולם השנייה וידיד ישראל.

 

 

אבני זיכרון חדשים הוצבו בבילגוראיי.

 

 

בר-מצוה ראשונה בזמושץ' מזה 75 שנה

 

 

ליא קניג ביידיש רבי ר' שניאור

 

 

לאסוף את השברים

Newsletter Number 173 from 27.07.14 [Hebrew]

דף מידע 170  מ  25.05.2014

 

יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש. מתוך "חורבן בילגוראיי" עמ' 248-279 נכתב ע"י ישראל גייסט

 

 

הקדמה – על שני ספרי היזכור של בילגוראיי והקרע שנגרם בשנות החמישים בגללם.

 

על ישראל גייסט – כותב העדות.

תובנות הנלמדות ממסמך העדות של ישראל גייסט.

 

יודנרט בבילגוראיי – הבהרה.

 

יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש.

 

יהודי בילגוראיי במחנות עבודה.

 

אקציית הרצח הראשונה בבילגוראיי.

 

אקציית ההשמדה השנייה בבילגוראיי.

 

בריחה מהרכבת וחזרה לבילגוראיי הכבושה.

 

חיסול הגטו הבילגוראיי.

 

בית ספר של האס. אס. לרכיבה על סוסים בינוביצה. – מיידנק.

 

בית החרושת לנשק והשחרור ע"י הרוסים.

 

רשימת האנשים המוזכרים במסמך זה  [נספרו לפחות 155 אנשים].

 

רשימת האנשים על פי סדר אלף בית וריכוז התכתובות עליהם על פי סדר ההתרחשויות בכתבה.

Newsletter Number 170 from 25.05.14 [Hebrew]

דף מידע 168 מ 07.04.14

 

ברכת חג פסח שמח לחברי הארגון ומשפחותיהם.

 

 

דיווח על סיור בבית לוחמי הגטאות.

 

 

שמוליק עצמון נואם בכנסת בהצעת חוק לשימור המורשת של עדות ישראל.

 

מדליית כסף אירופה בהרמת משקולות לפולניה מרצנה קרפינסקה מבילגוראיי.

 

 

 

מסתמן פתרון לבעיית המפתח לבית העלמין היהודי בבילגוראיי.

 

 

כרזה ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה.

 

 

הפשיסט שמגלה שהוא יהודי.

 

 

יידישקייט על הקרח.

Newsletter Number 168 from 07.04.14 [Hebrew]

דף מידע 163 מ 22.01.14

 

דיווח על מפגש חברי ארגון יוצאי בילגוראיי ביונג יידיש

 

 

תיעוד ביקור ישראל זמיר ובני משפחתו בבילגוראיי.

 

 

אזכרות בבילגוראיי ליהודיה שנספו בשואה

 

 

דליה בר מוצאת את בית הוריה והבית שבו בלתה את ילדותה בבילגוראיי.

 

 

כך לכדה ישראל את הפושע הנאצי - מרתק!

 

 

מולי פיקון מתארחת אצל מני פאר ב 1980

Newsletter Number 163 from 22.01.14 [Hebrew]

דף מידע 162 מ 17.01.14

 

שניאור וולך זיכרונות ספר זיכרונות שנערך בידי בתו על בילגוראיי, נדודיו ברחבי בריה"מ עד עלייתו ארצה.

Newsletter Number 162 from 17.01.14 [Hebrew]

דף מידע 161 מ 03.01.14

מייק ברנט והנקודה הבילגוראיית

Newsletter Number 161 from 03.01.14 [Hebrew]

דף מידע 158 מ 16.11.13

 

הודעה על מפגש חברי הארגון ב 07.12.13 בבית האוספים והמוזיאון לספר היידי יונג יידיש תל אביב.

 

 

הסופר ישראל זמיר מקיבוץ בית אלפא ובנו של יצחק בשביס זינגר – מספר על ביקורו אצל אהרון לנסקי במסצ'וסץ  בסוף- שבוע הוקדש לסופרי משפחת זינגר [שני האחים: י.י.זינגר, י.ב זינגר  והאחות אסתר קרייטמן].

 

 

מה גרם להפצצה האווירית הגרמנית על בילגוראיי בספטמבר 1939 – סיפורו של משה פך.

 

 

והרי אני בנם – רפי קליין.

 

 

סרטון אנימציה על השטייטל המזרח אירופי.

 

 

עמותת דורות ההמשך- נושאי מורשת השואה והגבורה.

 

 

סרט פולני חדש - Pokłosie  מעורר בימים אלה מחלוקת בפולין ומוציא שדים ישנים ממחשכי מסתוריהם.

Newsletter Number 158 from 16.11.13 [Hebrew]

דף מידע 157 מ 24.10.13

 

יונג יידיש – מוזיאון לספר היידי תיעוד מפגש של ישראל בר-און וריבקה ניב עם מייסד ומנהל אתר זה מר מנדי כהנא.

 

 

סוכה בקריית גת – משפחת אמסלם מארחת בילגוראיים וידידים בסוכתם

 

 

ימי זינגר בבילגוראיי  - יולי 2013

 

 

טכס הענקת דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר-אילן לחברנו שמואל עצמון.

 

 

פתיחת מגמת תיאטרון במרכז ליידיש באוניברסיטת בר אילן

 

 

מכתבה של אלינה רומנובסקייה – מקנדה

 

 

שמונה סיפורים שלא שינו את העולם – סרטון

 

 

משלחת של תלמידים מבילגוראיי לעפולה

 

 

גטו וורשה מאי 1942 – סרט תעמולה נאצי שצולם שלושה חודשים לפני תחילת המשלוחים למחנות המוות.

 

 

נאומו של יצחק בשביס זינגר בטקס קבלת פרס נובל לספרות

Newsletter Number 157 from 24.10.13 [Hebrew]

דף מידע 155 מ 10.08.13

 

בנג'מין קוניג מספרד – דור שני למשפחות בילגוראייות.

 

 

וייצמן שמואל – תמונה מדהימה אחת שצולמה בבילגוראיי שהיא סיכום גורלה של משפחתו.

 

 

שטייטל  -סרט מרתק  לאותם שמבינים פולנית או אנגלית.

 

 

שני סרטים דוקומנטריים שצולמו בבילגוראיי בזמן מלחמת העולם השנייה.

 

 

אירוע כבוד מטעם "יד-ושם" לחסידת אומות העולם הבילגוראיית, דנוטה מיקולסקי, במוזיאון השואה בשיקגו.

 

 

הביורוקרטיה של השטן – נחשף לעיני הציבור הארכיון הסודי של אדולף היטלר.

 

 

לראשונה מאז קום המדינה: רשימה מאוחדת של כל ניצולי השואה בישראל 

 

 

בקשת מידע על משפחת לייפר - מי מכיר מי יודע

Newsletter Number 155 from 10.08.13 [Hebrew]

דף מידע 152 מ 14.05.13

 

ברכה לחג שבועות שמח.

 

 

ברכה לחברנו שמואל עצמון וירצר והזמנה לטכס הענקת ד"ר לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

 

 

מי יכול לסייע במידע על משפחת לייפר [כנראה שהיה קצב על פי מקצועו] מבילגוראיי.

 

 

מי יכול לסייע במידע על חנה קנטור מבילגוראיי.

 

 

מי יכול לסייע במידע על משפחת לנגפלד מרחוב נטסטבנה בבילגוראיי.

 

 

מי יכול לסייע במידע על וולף בלומברג [היה ספר בבילגוראיי] יליד 1901 או על אנשים שהכירו את צאצאיו ומשפחתו מבילגוראיי.

 

 

הסכם רב שנתי אשר ירחיב את הגישה לרשומות של יהודים באמצעות האינטרנט.

 

 

תמונות בילגוראיים מקיבוץ נחם שבשצ'צין  באדיבות אסתי עילם שפיטלניק [זיהוי חלקי מתבקש].

 

 

ברלין של היום בסימן של לזכור ולעולם לא לשכוח, לציון יום השואה הבינלאומי - בברלין.

 

 

בנין המוזיאון להיסטוריה של יהודי פולין בוורשה נחנך ב- 19 באפריל 2013.

 

 

אתר העיירה היהודית שנבנה בבילגוראיי מתקדם בהתמדה ויסתיים ב 2014 בבילגוראיי נבנה "שטייטל".

 

 

"אט אזויי"  ו"אוי גוועלד" מה זה בדיוק? ושני קטעים מוסיקליים מקסימים אחד מפי ליאה קניג והשני בביצוע גויים גמורים וגם פולנים!

Newsletter Number 152 from 14.05.13 [Hebrew]

דף מידע 151 מ 02.05.13

משפחת ברון מבילגוראיי ועד כפר חב"ד

Newsletter Number 151 from 02.05.13 [Hebrew]

דף מידע 150 מ 20.04.13

 

סיפורה המרגש של אסתי שפיטלניק עילם, בת של דבורה מרצר מבילגוראיי.

 

 

חיפוש אחר צאצאיו של ברגשטיין אברהם ז"ל מבילגוראיי.

 

 

על בעל בית מ"כתריאלבקאי", רוטשילד, ורוטשילד מודרני בן לרב האחרון של בילגוראיי...

 

 

הפגשת משפחות אולמר-אמסלם ומשפחת בן דודתם מש' וייצמן אחרי שאבדו זה לזה לפני עשרות שנים – הכל בעקבות האזכרה השנתית מהחודש.

Newsletter Number 150 from 20.04.13 [Hebrew]

דף מידע 149  מ 16.04.13  

דיווח על ונוסח האזכרה 2013 05.04.13

Newsletter Number 149 from 16.04.13 [Hebrew]

דף מידע 148  מ 07.04.13  

ערב יום השואה 2013 סרט על שמוליק שילה הערב בערוץ עשר

Newsletter Number 148 from 07.04.13 [Hebrew]

דף מידע 147  מ 16.03.13  

חג פסח שמח והזמנה לאזכרה השנתית

Newsletter Number 147 from 16.03.13 [Hebrew]

דף מידע 146  מ 04.01.13  

הרשמה לסיור מאורגן לבילגוראיי ולפולין

Newsletter Number 146 from 04.01.13 [Hebrew]

דף מידע 144 מ 21.12.12  

 

"מסע לחיים" של תלמידי בתי הספר מעפולה והביקור בבילגוראיי.

 

 

התארגנות לקראת סיור נוסף של חברי ארגון יוצאי בילגוראיי לפולין ולבילגוראיי.

 

 

תעודת זהות של יהודי שנולד ב 1878 בבילגוראיי שהופקה ביאנוב לובלסקי.

 

 

העברת העתק הארכיון של ארגון יוצאי בילגוראיי לידי "יד-ושם"

על תוכנות עצי משפחה של חברת מיי הריטאג' (MyHeritage) ועל העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה.

 

 

מוזיאון יהודי פולין בוורשה.

 

 

"ורשה זה לא רק גטו" ראיון ראשון עם שגריר פולין בישראל - כתבה שהתפרסמה בהארץ 14.12.12

 

 

תערוכה וכנס על יהודי פולין, 17 דצמבר – 27 דצמבר 2012.

Newsletter Number 144 from 21.12.12 [Hebrew]

דף מידע 140 מ 08.12.12

חג חנוכה שמח ברכה לחג

Newsletter Number 140 from 08.12.12 [Hebrew]

דף מידע 139 מ 22.11.12

סיכום ביקורה של חסידת אומות העולם דנוטה מיקולסקי רנק 2

Newsletter Number 139 from 22.11.12 [Hebrew]

דף מידע 138 מ 03.11.12

 

אזכרה בבילגוראיי ביום 02.11.2012 חיסול הגטו – תיקון לכתבה!!! *

בכוונה לא שיניתי את הכתבה, אבל עם הזמן מעדויות שמצאנו  התאריך המיוחס לחיסול הגטו הוא למעשה הגירוש לבלז'ץ 04.11.42 . הגטו המשיך להתקיים וחוסל רק ב 10.01.43.

Newsletter Number 138 from 03.11.12 [Hebrew]

דף מידע 136 מ 26.10.12

 

קישורים לסרטונים המתעדים אזכרה של פולנים מבילגוראיי ליד מצבת העיירה בבית העלמין בחולון.

 

 

"מסע – לחיים" חדש של תלמידי עפולה יוצא לדרך במהלך חודש נובמבר 2012 עם ביקור בבילגוראיי.

 

 

תכנית לשיפוץ חזית בית העלמין היהודי בבילגוראיי.

 

 

גלריה אינדי בשיתוף המכון הפולני גאים לארח המוזיאון היהודי של גליציה תערוכת צילומים של כריס שוורץ גאליציע - שברי זכרון. הציבור מוזמן.

 

 

תצלומי צבע מהגטו: תיעוד מ"הצלם של הנאצים".

 

 

מורשת יהודי פולין והטיפול בה – תקציר בעברית של ראיון רדיו עם מוניקה קרבצ'יק – מנהלת FODZ מנהלת הפעילות של העמותה לשימור מורשת יהודי פולין.

 

 

סיפורה של טוסקה - מדוע תרצה אשה יהודייה, ניצולת שואה, ישראלית מקרית חיים, בת 96, להיקבר בבית העלמין הנוצרי בחיפה.

 

 

סרט המדבר פולנית על היהודים בפולין שלפני המלחמה.

Newsletter Number 136 from 26.10.12 [Hebrew]

דף מידע 134 מ 14.09.12

ברכת שנה טובה לכל ידידנו

Newsletter Number 134 from 14.09.12 [Hebrew]

דף מידע 133 מ 08.09.12

 

מענקי קרן עגיט לכתבי יד חדשים בנושא השואה והמרי היהודי במלחמת העולם השניה.

 

                                                                                                                                          

בוריס מלקובסקי ועיבודיו לשירי גבירטיג – מעט על גבירטיג וההתעסקות הפולנית של ימינו בתרבות היהודית.

 

 

משפחת קניג – צאצאיה של פרלה קניג שניצלה ע"י משפחת חסידי אומות העולם – מיקולסקי מבילגוראיי.

 

 

תחזוקת בית העלמין היהודי שבבילגוראיי

 

 

שני קישורים לכתבות על יהודים נסתרים בפולין

 

 

חובה על כל יהודי באשר הוא לצפות בסרט הזה, ולהעבירו לכל ידידיו.

Newsletter Number 133 from 08.09.12 [Hebrew]

 

 

תיבת טקסט: בחזרה לדף הקודם

previous2