בילגוראיי הישנה

The Old Bilgoraj

 

 

תודות

Credits

תחילתה של הקהילה היהודית בבילגוראיי

Beginning of the Jewish Community

מפות אזוריות ונתוני העיירה

District maps and general information

סוף המאה ה 19

At the turn of the 19th century

בילגוראיי הישנה – בתים ורחובות מ 1900 ועד חורבנה

Old Bilgoraj Houses and streets 1900-1940

מוסדות בבילגוראיי של לפני מלחמת העולם השנייה

Establishments in Bilgoraj pre WWII

הקולייקה – "הרכבת הצרה"

The Narrow Train “kolejka

עושי הנפות – מקצוע יהודי נפוץ וייחודי בעיירה

The Jewish Sieve makers

בית הדפוס היהודי של נטע קרוננברג

The Kronenberg Press

יהודיי בילגוראיי של לפני המלחמה

Jews in Bilgoraj before the war.

יהודיי בילגוראיי  של לפני המלחמה לפי משפחות

Jews in Bilgoraj before the war – by families

רבני בילגוראיי לתקופותיהם

Rabbis in Bilgoraj

על יהודיי בילגוראיי – [קטע שכתבה מורה פולנייה]

Polish Teacher: about Bilgoraj Jews [Hebrew]

חורבן בילגוראיי השריפה וההפצצה מהאוויר

Destruction of Bilgoraj The Fire and Air raid

חצר בית הכנסת לפניי השריפה ואחריה.

Synagogue Courtyard before and after the Fire

יהודיי בילגוראיי בצל הכיבוש הגרמני – הגטו והאקציות

Tortured Bilgoraj Jews in the ghetto  

בילגוראיי בהריסותיה ובצל הכיבוש הגרמני

Bilgoraj under the “German Asmodeus” wings

כיכר השוק - עד לפרוץ המלחמה, במלחמה ואחריה

Big Market square before during and after WWII

העירייה:   לפני המלחמה, במלחמה ואחריה

Bilgoraj Municipality before during and after WWII

נהרות וגשרים בבילגוראיי

Rivers and bridges in Bilgoraj

התפזרות ענני המלחמה, מחיקת העיירה הישנה

Wiping out the old Bilgoraj shtetl after the war

בית הקברות היהודי

The Jewish Cemetery

חשיפת קורבנות הרצח

Exhumation and burial of victims corpses  

ששרדו את המלחמה ונותרו במקומם

Those that survived and remained in their places

בילגוראיי של שנות החמישים והלאה

Bilgoraj ever since the fifties

טיפוסים:  בילגוראיים נוצרים אז ועתה

Images of people in Bilgoraj then and now

בילגוראיי הנוצרית – כנסיות

The Catholic Establishments in Bilgoraj

שרה אבינון (ורשויאק) וספרה  "אל רפסודות בתהום"

Sara Avinun and her book "Rising from the Abyss"

הגדה של פסח שהודפסה בבילגוראיי

A Hagada that was printed in Bilgoraj

 

 

צור קשר

Contact Us

סוף דבר

Epilogue